/Tag: Институт по математика и информатика

Премиера на документалния филм „ИМИ – традиция за бъдеще“

Филмът е създаден по повод 70-годишнината на ИМИ и посветен на 150-годишнината от създаването на БКД.

Седмица на отворените врати в ИМИ

Седмица на отворените врати се провежда по модела на добре познатите „Дни на отворените врати“. Колегите ще представят пред по-широка публика свои разработки, постери, семинари и др. Освен че ще могат да се запознаят и да се информират за работата на учените в Института, посетителите ще имат възможността да участват в семинари, на които ще бъдат демонстрирани актуални разработки от различни области: […]

Специална експозиция на Музея на математиката и информатиката

Виртуалният музей Математиката и информатиката в България (ММИБ) е един разказ за началото на математиката и информатиката в България и за тяхното развитие във времето. Разказ за събития и за хора посветили усилията и знанията си за съграждане и обучение на идващите след тях. […]

Международно признание за български учен

Проф. дмн Николай Янев  от  Института по математика и информатика на БАН е удостоен с почетното звание Doctor Honoris Causa на Университета на Екстремадура, Испания. Проф. Янев е отличен за своите изследвания в областта на математиката, по-специално в теорията на вероятностите и математическата статистика. Предложението за наградата е направено от Факултета на науките на честванията по повод 50-ата годишнина на Университета на Екстремадура. По време на церемонията заедно с проф. Янев почетната титла получиха още четирима световнопризнати учени. Професор Николай Янев е бивш директор на Института по математика и информатика (ИМИ) (1993-1999), ръководител на секция „Вероятности и статистика“ (2000–2012) и понастоящем „професор емеритус“ в ИМИ-БАН.

Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури” на СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ТОПАЛОВА Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Научна специалност: Информатика Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев – рецензент проф. дмн Николай Янков – рецензент проф. д-р Николай Манев – рецензент проф. дмн Стефка [...]

Институтът по математика и информатика представи своите научни постижения

Институтът по математика и информатика (ИМИ) се включи в кампанията „БАН представя своите институти“. В Българската академия на науките бяха демонстрирани някои от най-новите разработки на учените от Института. Математиката и информатиката се превърнаха в мета инфраструктура на всички останали науки и развитието им е важно за цялото общество. Това каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който е и директор на Института по математика и информатика в периода 2012 – 2016 г. Директорът акад. Веселин Дренски представи научните приоритети на института и обяви, че всяка година учените организират 15 международни и 20 национални научни конференции. Една от специфичните дейности на ИМИ е свързана с прилагането и развитието на изследователския подход на образованието на всички нива и с работата с талантливи млади хора с изявен [...]