/Tag: Институт по полимери

Млад учен от Института по полимери с отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия

Доц. д-р Мария Спасова от Лаборатория Биологично активни полимери към Института по полимери – БАН получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и беше включена под номер 51 в периодичната система за млади химици (https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#group-9). […]

Осма международна програма за обучение на ръководни кадри се проведе в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Осмата международна програма за обучение на ръководни кадри „Опитът на ОИЯИ, споделен с представители на страните-членки и на страните партньори (JEMS-8)“ се проведе от 3 – 7 септември 2018 г. в Дубна, Русия. Инициативата се провежда от 2016 г. и има за цел запознаване и споделяне на опит с ръководни кадри от научни и образователни организации на държавите-членки, асоциираните членове и страните партньори с дейността на ОИЯИ. България участва в изграждането на Института още от основаването му през 1956 г. и оттогава е негов член. По покана на Агенцията за ядрено регулиране, представител от страна на Академията беше научният секретар на Направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ доц. д-р Оля Стоилова. Освен България, в курса участваха и специалисти от Ботсвана, Египет, Италия, Южноафриканската република и [...]

БАН представя своите институти: Институт по полимери

Актуални разработки на модерни полимерни материали и технологии, намерили отзвук в световната наука и с очакван ефект върху важни за обществото проблеми, ще представи Институтът по полимери към БАН. Събитието e в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 21 март 2018 г. (сряда) в Големия салон на БАН от 10:00 часа. Практическите демонстрации ще започнат в 11:00 часа в Института по полимери (ул. „Акад. Георги Бончев” блок 103). Програмата включва: Три презентации в Големия салон на БАН от 10:00 ч. на тема: Институтът по полимери – постижения и перспективи, доц. д-р Нели Косева; Полимерни носители за биологични молекули, гл. ас. д-р Еми Халаджова; Иновативни нано- и микроструктурирани биоактивни полимери и полимерни материали със зададени свойства - възможности за тяхното [...]

15 години награда за „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Институтът по полимери – БАН  отбелязва своята 28-годишнина На 1 март 2018 г. от 10:00 ч. в Големия салон на Българската академия на науките ще се състои тържество по случай 28-та годишнина на Института по полимери – БАН и връчването за петнадесети път на Наградата на проф. Ив. Шопов за „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2018 г.

2018-02-26T09:20:40+00:00четвъртък, 1 март 2018|Етикети: |

Девета научна сесия „Младите учени в света на полимерите”

Деветата научна сесия „Младите учени в света на полимерите” се проведе на 7 юни 2018 г. в заседателната зала на Института по полимери – БАН (ИП-БАН). Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, работещи в областта на полимерната химия пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. В научната сесия взеха участие  40 млади учени, докторанти и постдокторанти от ИП – БАН, Института по оптически материали и технологии – БАН, Институт по молекулярна биология – БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Институт по катализ – БАН, Институт по физикохимия – БАН, Факултета по химия и фармация и Биологичския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, [...]

Награда за изявен млад учен в областта на полимерите за 2018 г.

Наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на проф. Ив. Шопов за 2018 г. беше връчена на д-р Зорница Тодорова от Института по полимери – БАН по време на тържество по случай 28-та годишнина на Института, което се проведе в Големия салон на Българската академия на науките. […]