/Tag: Институт по полимери

„Нови биоразградими и биоактивни полимерни материали – стратегии и предизвикателства”

На изложбата ще бъдат представени стратегии и предизвикателства за получаване на нови биоразградими и биоактивни полимерни материали от възобновяеми източници с широко приложение в областта на медицината, отбраната, козметиката, електрониката, земеделието, за опазване на околната среда и др. Те могат да се използват за лечение на рани, подложки за тъканно инженерство, импланти, специални защитни военни облекла и др. Ще бъдат представени постери, доклад/и и експонати, които на достъпен и разбираем за широката публика език ще бъдат показани новите полимерни материали и възможностите за тяхното приложение.

10-а научна сесия научната сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 150-годишнината на БАН

Научната сесия „Младите учени в света на полимерите“ ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 10.00 часа в залата на Института по полимери на БАН на ул. "Георги Бончев", бл. 103-В за десети пореден път. Събитието се организира от Института по полимери на БАН и се посвещава на 150-годишнината на Академията. Сесията е ориентирана към всички млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти, които имат интерес в тази област. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 17 май. Крайният срок за изпращане на постер или резюме на доклад е 24 май. Повече информация за участие можете да намерите на  сайта на института в секция „Новини и събития".

2019-05-14T09:31:11+02:00четвъртък, 6 юни 2019 |Етикети: |

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в юбилейното събитие! Сесията е посветена на 150 години БАН. Повече информация можете да намерите на сайта на ИП-БАН (http://polymer.bas.bg) в секция "Новини и събития".

Министър Вълчев се запозна с дейността на Института по полимери

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по полимери на БАН (ИП - БАН). Той беше запознат с научноизследователската и иновационна дейността на учените от института и със Стратегията за развитие на института. ИП - БАН разполага с над 20 модерни апарата за получаване и анализ на полимери и полимерни материали, а една четвърт от изследователите са на възраст до 35 години, съобщи директорът на института проф. Нели Косева. Министър Вълчев наблюдава експерименти по получаване на електроовлакнени полимерни материали, синтез на полимери и хидрогелове. Бяха проведени демонстрации с апарати за рентгеноструктурен анализ, светлоразсейване и атомно-силов микроскоп. Научните разработки в областта на полимерите са с приложение в биомедицината, фармацията, екоземеделието, ВЕИ, опазване на околната среда. На срещата присъстваха още зам.-министърът на образованието и науката [...]

Катя Каменова-Стоянова е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2019 г.

Катя Каменова – Стоянова, докторант в Института по полимери – БАН, е носител на наградата на проф. Иван Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2019 г. Отличието се присъжда за изследванията й, свързани с нов тип функционални мицели със зададен състав и характеристики за контролирано доставяне на инсулин. Наградата връчиха проф. Иван Шопов и проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Церемонията се проведе на 1 март в Института по полимери на тържество по повод 29-ата годишнина на института. Преди шестнадесет години проф. Иван Шопов, бивш директор на Института по полимери и дългогодишен председател на Съюза на химиците в България, учредява със свои средства Национална награда на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на полимерите“. [...]

Млад учен от Института по полимери с отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия

Доц. д-р Мария Спасова от Лаборатория Биологично активни полимери към Института по полимери – БАН получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и беше включена под номер 51 в периодичната система за млади химици (https://iupac.org/100/pt-of-chemist/#group-9). […]