/Tag: Институт по физика на твърдото тяло

Доцент Боян Торосов – победител в конкурса за високи научни постижения в ИФТТ

Церемония по награждаване на победителя в „Конкурса за високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018“ се състоя в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) на 23 май. Тя бе открита от директора на института проф. Хассан Шамати. Наградата получи доцент Боян Торосов за изследванията му върху контрола на състоянието на квантови обекти (атоми, молекули, йони, фотони и др.) посредством външни полета чрез намиране на подходящи композитни импулси. […]

Институтът по физика на твърдото тяло – домакин на форума MultiscaleSolar

Заключителна пленарна среща по проект MultiscaleSolar на Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите – COST се състоя в Института по физика на твърдото тяло на Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) от 10 до 12 април 2019 г. Тя бе организирана от българските членове на научната мрежа - учени от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Форумът, посветен на 150-годишнината от създаването на БАН, откри директорът на ИФТТ проф. Хассан Шамати и зам.-деканът на Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Евгения Вълчева, които представиха ръководените от тях научни институции. По време на заключителната пленарна среща 54 учени от 19 европейски държави участваха в обсъждането на [...]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“ на Лидия Тодорова Попова, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Йордан Георгиев Маринов,  ИФТТ – БАН (становище)   Членове на журито: проф. дфн Вера Господинова Маринова, ИОМТ - БАН (рецензия) доц. д-р [...]

Нобеловият лауреат по физика за 2017 година проф. Бари Бариш ще изнесе лекция в БАН

Носителят на Нобеловата награда по физика за 2017 г. професор Бари Бариш ще гостува в  Българската академия на науките на 11 декември 2018 г. Той ще изнесе лекция на тема „Гравитационни вълни: от детекторите до регистрирането им“ в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на ул. „15-ти ноември“ 1 от 17 часа. Събитието се организира от Института по физика на твърдото тяло – БАН. Професор Бари Бариш ще говори за предизвикателствата при провеждане на експеримента за откриване на гравитационните вълни и за техническите нововъведения, които позволяват потвърждаването на общоприетия в съвременната физика възглед на Айнщайн за характера на гравитацията. Работи в Калифорнийския технологичен институт (Caltech) и е доктор по физика на високите енергии. От 1997 г. под неговото ръководство и с финансиране от Националния научен [...]

Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

Институтът по физика на твърдото тяло отбелязва 46 годишнината от своето създаване с изложба във фоайето пред зала „Марин Дринов“ на БАН. Експозицията е посветена на провежданите изследвания в областта на лазерите и лазерните технологии. Изложбата откри на 15 октомври 2018 г. директорът на института проф. Хассан Шамати, който показа най-важните моменти от развитието на ръководената от него научна организация, а доц. Екатерина Йорданова представи възможностите на използваната фемтосекундна лазерната система, чиито принцип на действие е предложен от таз годишните Нобелови лауреати по физика. Присъстващите на откриването, сред които бяха председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и зам.-председателят член-кореспондент Константин Хаджииванов, имаха възможността да видят постигнатите научни резултати със съществуващата в Института по физика на твърдото тяло  богата гама от лазерни и [...]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на материали с приложение в ортодонтията“, на Ивана Илиевска, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Ангелина Колева Стоянова-Иванова от ИФТТ – БАН (становище) Членове на журито: акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия) проф. дтн Донка Георгиева Ангелова от ХТМУ – София (рецензия) проф. д-р Борис [...]