/Tag: Институт по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува 60 години от основаването си

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува 60 години от основаването си на 20 април 2018 г. […]

2018-04-25T10:39:37+02:00вторник, 24 април 2018|Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своя 60-годишен юбилей

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН ще отбележи своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си, на 20-ти април 2018 г. Тържественото честване ще се състои от 15:00 до 17:30 часа в Големия салон на БАН (ул. 15-ти ноември, 1000 София). […]

Конкурс за доцент на Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия  за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 25 от 20.03.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za-docent-103.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток) за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 7 от 19.01.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za- glaven-asistent-102.php?leptoken=bc549cd0d6cc209c820e7z1516355946 Справки и документи – 1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 11, ет. 4, канцелария ИФХ-БАН, тел. 02 8727550, 02 9792581.

2018-01-22T10:11:57+02:00понеделник, 22 януари 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Дни на отворените врати на Института по физикохимия към БАН

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат на 16 и 17 ноември 2017 г., от 10 до 16 часа. Мероприятието се организира под надслов „Наука от извора – стари традиции, нови приятели“, с финансовата подкрепа на проект BG05M2OP001-2.009-0023 Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж. […]