/Tag: Международно сътрудничество

Компанията МЕТА представи дейността си в Единния център за иновации

На 30 януари 2019 г. в Единния център за иновации на БАН се състоя среща с г-н Луиджи Амати, представител на МЕТА. МЕТА е компания, която инвестира в старт-ъпи и иноватори из цяла Европа и чиято мисия е да направи по-ефективен процеса на трансформиране на научното знание до пазарни продукти. META комбинира управлението на фондове за рисков капитал, предприемаческото наставничество и консултантските услуги в областта на иновациите в интегрирана платформа за трансформиране на знанието в растеж. Компанията извършва следните дейности: Анализи на рискове при експлоатация Семинари за експлоатационни стратегии Развиване на бизнес планове Брокерски събития Подкрепа при патентоване и стандартизация За повече информация вижте тук  

Доверието в науката в дигиталния свят: необходими са нови механизми

Работна група на ALLEA „Истина, доверие и експертност“, която се инициира от Британската академия с подкрепата на Кралската Нидерландска академия на изкуствата и науките, проведе през изминалата година три симпозиума – в Британската академия, Българската академия на науките и в Кралската Нидерландска академия на изкуствата и науките, които разискваха темата за загубата на доверие в науката и експертността. […]

Данните относно микропластмасите все още не сочат широко разпространен риск, твърдят водещи европейски учени

Данните за нано- и микропластмасите остават несигурни и по своята същност са комплексни, но досега няма основание да се смята, че те представляват широко разпространен риск за хората или за околната среда. Разбира се, липсата на данни за риск в никакъв случай не означава, че трябва да приемем, че всичко е наред – казва проф. Барт Кьолманс, председател на работната група на SAPEA, работила по доклада. […]

Необходими са системни реформи и по-нататъшни консултации, за успешното прилагане на Plan S

Федерацията на всички национални европейски академии (ALLEA) публикува своето първо изявление „ALLEA подкрепя отворения достъп като важна стъпка към реализиране на универсалността на науката и приветства амбицията на Plan S в това отношение. Прилагането му обаче изисква обширни консултации и диалог с всички страни, по-специално с научноизследователската общност, представена от ALLEA и други научни организации“ се казва в него. […]

130 национални академии призовават към незабавни действия по отношение на изменението на климата, хранителната безопасност и селското стопанство

Докладът на Международната междуакадемична мрежа (IAP – InterAcademy Partnership) “Възможности за бъдещи научни изследвания и иновации в областта на храните, хранителната безопасност и селското стопанство: глобални перспективи на Международната междуакадемична мрежа”  беше анонсиран в навечерието на Конференцията на обединените нации за климатичните промени – COP 24 (Conference of the Parties) в Катовице, Полша. […]

Работна среща между БАН и МАНУ се състоя в Сандански

Работна среща между представители на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата се състоя на 22 и 23 ноември 2018 г. в Сандански. […]