/Tag: Международно сътрудничество

130 национални академии призовават към незабавни действия по отношение на изменението на климата, хранителната безопасност и селското стопанство

Докладът на Международната междуакадемична мрежа (IAP – InterAcademy Partnership) “Възможности за бъдещи научни изследвания и иновации в областта на храните, хранителната безопасност и селското стопанство: глобални перспективи на Международната междуакадемична мрежа”  беше анонсиран в навечерието на Конференцията на обединените нации за климатичните промени – COP 24 (Conference of the Parties) в Катовице, Полша. […]

Работна среща между БАН и МАНУ се състоя в Сандански

Работна среща между представители на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата се състоя на 22 и 23 ноември 2018 г. в Сандански. […]

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“ в Харковския национален университет

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“, които се проведоха от 22 до 24 ноември в Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Харковския национален университет. Тазгодишните четения са част от конференцията „Черно море и Черноморското крайбрежие като зона за контакт на цивилизациите и културите“ и са посветени на 180-годишнината от рождението на видния български историк и обществен деец. […]

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]

Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

Почвите имат ключова роля в регулирането на климата, хранителните диети и режими, селското стопанство и биологичното разнообразие. Но почвите вече са на по-заден план в политическата програма на ЕС, независимо от тяхното значение за обществото и природата. Има много възможности за политика за опазване бъдещето на почвите в Европа и за нейното участие в обръщането на глобалните тенденции в деградацията на почвите, твърди EASAC. В новия доклад „Възможности за устойчивост на почвите в Европа“ на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC), който представлява националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, се казва, че най-новите изследвания разкриват необходимостта политиците да се възползват от възможността за опазване на европейските почви и да гарантират тяхната устойчивост. Още през 2014 г. недостатъчната подкрепа от държавите-членки [...]

2018-11-21T19:11:29+00:00вторник, 13 ноември 2018|Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Първо общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в първото общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO) в инициативата „Един пояс, един път", което се проведе от 3 до 5 ноември в Пекин. Българската академия на науките е сред академиите - учредителки на ANSO. Съюзът на международните научни организации (ANSO) е международна, нестопанска и неправителствена научна организация, създадена от Китайската академия на науките съвместно с национални, регионални и международни научни и изследователски институции на държави-членки на инициативата „Един пояс, един път". ANSO се ангажира с регионалното устойчиво развитие, изграждането на академичен капацитет, сътрудничеството и комуникациите в областта на науката и технологиите и трансфера на технологии чрез обединяване на научни организации и учени в инициативата „Един пояс, един път". ANSO се фокусира върху сериозни  научни [...]