/Tag: Национален природонаучен музей – БАН

Националният природонаучен музей представя “ЖИВИ ФОСИЛИ И ЕНДЕМИТИ ОТ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО“

Изложбата е посветена на първия македонски малаколог Славе Хаджишче и представя неговата хидробиологична колекция от Охридското езеро. На 23 октомври 2018 от 14 часа в зала „Левентис“ на НПМ-БАН директорът на музея ще открие гостуващата изложба на Природонаучния музей на Македония “ЖИВИ ФОСИЛИ И ЕНДЕМИТИ ОТ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО“. Официални гости от Скопие са д-р Методий Велевски - куратор орнитолог, Биляна Гаревска – куратор палеонтолог и Наташа Стефановска – куратор безгръбначни. Идеята да се реализира изложба на такива микроскопични охлюви става възможна чрез тяхното фотографиране в лабораторна среда. Тридесет и пет вида реликтни и ендемични охлюви са представени чрез оригинални компютърно обработени фотографии, екземпляри на черупки и информация за техните размери, морфология и разпространение на видовете в езерото. Днес Охридското езеро е едно от най-големите европейски [...]

Дивият Aзербайджан: експедиция на Националния природонаучен музей при БАН

На 2 октомври 2018 екип на НПМ-БАН под ръководството на проф. Николай Спасов се отправя на петнадесет-дневна зооологическа експедиция в Талишките планини. Цел на експедицията в състав проф. Николай Спасов, Иля  Акоста и Асен Игнатов от НПМ-БАН ще бъде проучване на състоянието на редките и застрашени видове леопард и ивичеста хиена, както и събиране на сведения за последните тигри, живели вероятно до скоро по тези места. Експедицията е резултат и от споразумението за научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г. Резултатите от експедицията ще бъдат описани в научни и научно-популярни публикации.

Два нови вида са описани по материали, събрани от Боян Петров и носят неговото име

Учените в Националния природонаучен музей продължават проучването на материалите, които Боян е събирал по време на своите експедиции и вече са установени два нови за науката вида безгръбначни животни – една стоножка и един паяк.  Новооткритата стоножка, наречена Metonomastus petrovi (https://doi.org/10.3897/zookeys.786.28386), принадлежи към род, разпространен и вероятно възникнал в района на Средиземно море. От него в България вече има описан един вид, установен в пещера в Източните Родопи. Новооткритият вид е ендемичен за Западните Родопи, което означава, че не се среща никъде другаде. Сред авторите на вида са проф. Павел Стоев от НПМ-БАН и гл. ас. д-р Боян Вагалински от ИБЕИ-БАН Вторият вид е паяк, наречен Harpactea petrovi, който живее в почвата и под камъни. Екземплярите са събрани при изследвания в района на родопското село [...]

Експедиция на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания във Виетнам

На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси. Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година. […]

Националният природонаучен музей (НПМ – БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) участват в изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“

Двата института на БАН ще покажат за първи път оригинални рисунки на художници анималисти, съхранявани в библиотечните им фондове повече от век. Изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ ще се открие на 4 септември 2018 г. в зала „Временни експозиции“ на Регионалния исторически музей – София (РИМ – София). Събитието се организира по инициатива на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ). Благодарение усилията на кураторката Христина Грозданова за първи път ще бъдат показани почти 60 оригинални илюстрации, събрани в безценна колекция, която до момента не е била обект на проучване и не е показвана пред публика, тъй като дълго е смятана за изгубена или унищожена по време на войните. […]

Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

Атласът е изработен в рамките на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“ по Програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (http://esenias.org). Публикуван е през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS. […]