/Tag: Национален природонаучен музей – БАН

Експедиция на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания във Виетнам

На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси. Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година. […]

Националният природонаучен музей (НПМ – БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) участват в изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“

Двата института на БАН ще покажат за първи път оригинални рисунки на художници анималисти, съхранявани в библиотечните им фондове повече от век. Изложбата „Птиците в изкуството и цар Фердинанд I“ ще се открие на 4 септември 2018 г. в зала „Временни експозиции“ на Регионалния исторически музей – София (РИМ – София). Събитието се организира по инициатива на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ). Благодарение усилията на кураторката Христина Грозданова за първи път ще бъдат показани почти 60 оригинални илюстрации, събрани в безценна колекция, която до момента не е била обект на проучване и не е показвана пред публика, тъй като дълго е смятана за изгубена или унищожена по време на войните. […]

Атласът на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз вече е свободно достъпен онлайн

Атласът е изработен в рамките на проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България (ESENIAS-TOOLS)“ по Програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (http://esenias.org). Публикуван е през 2017 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и мрежата ESENIAS. […]

БАН организира церемония в чест на Боян Петров

Националният природонаучен музей на БАН (НПМ) организира тържествена церемония в чест на българския алпинист и зоолог Боян Петров. Събитието ще се проведе на 21 юни (четвъртък) от 17:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1).   Събитието може да гледате на страницата на БАН www.bas.bg От 16:00 часа в БАН ще бъде отворена книга, в която всеки може да отдаде почит към паметта на Боян Петров.

„Природата на хартия и порцелан“ представя Националният природонаучен музей към БАН

Националният природонаучен музей към БАН представя колекцията „Природата на хартия и порцелан“ предоставената на музея от княз Никита Лобанов-Ростовский. Изложбата се открива на 18 май от 18:00 часа във фоайето на музея и продължава до 30 юни.

Националният природонаучен музей – БАН и Фондация „Хабитат“ обсъждат опазването на бозайниците на Балканския полуостров

От 10 до 12 май в Банкя ще се проведе работна среща с участието на учени и експерти от балканските страни като част от кампанията на Фондация „Хабитат“ „Discover  the mammals of Europe”. Срещата има за цел да задълбочи и развие сътрудничеството между страните в проучването на бозайниците от района на Балканите, както и да изготви списък с приоритетни дейности за опазването им. Участниците ще представят предизвикателствата и основните проблеми пред устойчивото опазване на различните видове, ще отчетат ефективните форми и начини за разширяване и подобряване на работата им и ще потърсят най-добрата организационна структура за подкрепа. За участие в срещата са поканени представители на различни институции и неправителствени организации от България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Албания, Косово, Черна гора, Македония, Гърция и Румъния. Срещата се провежда с [...]