/Tag: Национален природонаучен музей – БАН

Националният природонаучен музей е домакин на изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи”

Националният природонаучен музей е домакин на изложбата „Влиянието на фермите за ценни кожи“, която ще се открие на 21 март от 17.00 часа в зала Левентис и фоайето на музея. Изложбата се организира от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България и ще продължи до 29 март 2019 г. Инициативата беше внесена като предложение в Народното събрание през лятото на 2018 г. и до днес е подкрепена от над 51 000 граждани и 64 организации. Основна цел на събитието е както политиците, така и обществеността да бъдат информирани за развитието на законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи не само в България, но и в европейски мащаб. В нея ще бъдат показани и голяма част от информационните материали от състоялата се [...]

Учени от БАН и СУ организират семинар на тема „Участие на българските биолози в изследванията на Антарктика“

Българската академия на науките и Софийският университет организират семинар на тема „Участие на българските биолози в изследванията на Антарктика“, който ще се проведе на 20 март (сряда) от 14.00 часа в Семинарната зала на Националния природонаучен музей на БАН. Учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ–БАН), Института по океанология (ИО-БАН) и Биологическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (БФ–СУ) ще представят своите резултати от дългогодишните биологични изследвания в полярните области. Научните проекти от последния полярен сезон (2018-2019) за пръв път са осигурени от създадения специален Фонд за финансиране на полярните научни изследвания. Специални гости на семинара ще бъдат проф. Христо Пимпирев, председател на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания, акад. Васил Големански и участници в полярните експедиции. Биологичните [...]

Националният природонаучен музей-БАН, издателство Книгомания и Радослава Ненова представят книга за Боян Петров

Сборник статии за алпинизма, под редакцията на Райнхолд Меснер, ще бъде представен на 7 февруари от 18:30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. На 7 февруари 2019 г. Боян щеше да стане на 46 години. Днес той е легенда и вдъхновение за много хора – изследователи, алпинисти, мечтатели. Едно от последните неща, което Боян е направил в София, преди тръгването си за Шиша Пангма е запис на статията си за сборника под редакцията на Райнхолд Меснер „Убийството на невъзможното“. Сборникът вече е публикуван и у нас от издателство Книгомания, благодарение на съпругата на Боян Петров – Радослава Ненова. В него Меснер пише за Боян: „В миналото той вече бе показал своята мощ и решителност, катерейки соло, а също и пръв, отваряйки маршрути – [...]

Българската академия на науките участва във Втория международен симпозиум за проучването и опазването на чакала

Вторият международен симпозиум, посветен на чакала и другите видове диви кучета (Canidae), се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2018 в Гърция   Научният симпозиум привлече над 80 учени от цял свят (https://sites.google.com/view/2ndjackalsymposium/home). България беше представена от петима експерти в областта на екологията, опазването и управлението на популациите на тези видове, сред тях трима учени от БАН, които изнесоха три пленарни лекции и три доклада. Проф. Николай Спасов (НПМ-БАН) и проф. Георги Марков (ИБЕИ-БАН) са и членове на научния комитет на симпозиума. Сред основните акценти в дискусиите бяха изследванията на златистия чакал (Canis aureus) и на други близки видове като вълк (Canis lupus), черногърб чакал (Canis mesomelas), ивичест чакал (Canis adustus), африкански вълчи-чакал (Canis anthus), етиопски вълк (Canis simensis) и койот (Canis latrans).  Изнесените [...]

Националният природонаучен музей представя “ЖИВИ ФОСИЛИ И ЕНДЕМИТИ ОТ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО“

Изложбата е посветена на първия македонски малаколог Славе Хаджишче и представя неговата хидробиологична колекция от Охридското езеро. На 23 октомври 2018 от 14 часа в зала „Левентис“ на НПМ-БАН директорът на музея ще открие гостуващата изложба на Природонаучния музей на Македония “ЖИВИ ФОСИЛИ И ЕНДЕМИТИ ОТ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО“. Официални гости от Скопие са д-р Методий Велевски - куратор орнитолог, Биляна Гаревска – куратор палеонтолог и Наташа Стефановска – куратор безгръбначни. Идеята да се реализира изложба на такива микроскопични охлюви става възможна чрез тяхното фотографиране в лабораторна среда. Тридесет и пет вида реликтни и ендемични охлюви са представени чрез оригинални компютърно обработени фотографии, екземпляри на черупки и информация за техните размери, морфология и разпространение на видовете в езерото. Днес Охридското езеро е едно от най-големите европейски [...]

Дивият Aзербайджан: експедиция на Националния природонаучен музей при БАН

На 2 октомври 2018 екип на НПМ-БАН под ръководството на проф. Николай Спасов се отправя на петнадесет-дневна зооологическа експедиция в Талишките планини. Цел на експедицията в състав проф. Николай Спасов, Иля  Акоста и Асен Игнатов от НПМ-БАН ще бъде проучване на състоянието на редките и застрашени видове леопард и ивичеста хиена, както и събиране на сведения за последните тигри, живели вероятно до скоро по тези места. Експедицията е резултат и от споразумението за научно сътрудничество между БАН и Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) за периода 2018 – 2020 г. Резултатите от експедицията ще бъдат описани в научни и научно-популярни публикации.