/Tag: Националeн природонаучен музей – БАН

Уникални колекции животински видове пази Националният природонаучен музей

Националният природонаучен музей на БАН (НПМ – БАН) притежава уникални колекции от безгръбначни и гръбначни животински видове, които непрекъснато се обогатяват след експедиции на учените в музея.  Това съобщи директорът проф. Николай Спасов по време на тържествено събрание по повод 130-годишнината на най-стария музей в България. […]

Първа научна монография за изкопаемата фауна на Република Македония

Международен екип учени, воден от проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН публикува нови данни за късномиоценската пикермийска фауна, въз основа на дългогодишно проучване на богат изкопаем материал от Македония. Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Националния музей по естествена история в Париж и Природонаучния музей на Македония представиха резултатите от проучванията си в обобщаваща монография за Късномиоценската бозайна фауна на Македония, публикувана в престижното палеонтологично издание Palaeontographica A (https://www.schweizerbart.de/…/The_late_Miocene_mammal_faun…) В монографията са определени поне 57 вида изкопаеми животни, сред които чифтокопитни, хипариони, носорози, хоботни, маймуни, хищници и др., въз основа на фосилен материал, събиран с години по време на разкопките на първия македонски палеонтолог, д-р Ристо Гаревски и съхранявани в Природонаучния музей на Македония в Скопие. Проучените 25 находища са предимно от поречията на [...]

Граф Филип Алеон на посещение в Националния природонаучен музей – БАН

Директорът на НПМ  – БАН, проф. Николай Спасов прие граф Филип Алеон в присъствието на  ръководителя на отдел „Гръбначни животни“, проф. д.б.н. Златозар Боев. Филип Алеон е праправнук на френския граф Амеде Алеон (Amédée Alléon) (08.10.18380 – 16.01.1904), който е автор на 4 големи орнитологични колекции от препарати, частично съхранени и до днес в Париж, Истанбул и София. Част от колекцията, закупена от Цар Фердинанд I за експозицията на днешния Национален природонаучен музей при Българската академия на науките, е запазена и в момента около 850 препарата са изложени в експозицията на музея. По отношение на дермопластичното им майсторство и до наши дни те остават недостижими. […]

Дивият свят през погледа на един зоолог, художник-анималист и фотограф

Националният природонаучен музей и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори представят ретроспективна юбилейна изложба на Асен Игнатов 18 септ. - 31 дек. 2018 Изложбата събира творчеството на Асен Игнатов в областта на научната илюстрация - скечови рисунки, правени в дивата природа, акварели и рисунки с туш и перо, както и фотографии на дива природа. Асен е илюстратор на много книги, научни, периодични издания като Червената книга на България, Атлас на гнездящите птици в България, Водолюбивите птици на Бургаските езера, Атлас на отровните растения в България и др. В изложбата ще видим и много от неговите приложни проекти – календари, научно-популярни издания, постери. Изложбата е част от серията изложби с научни илюстрации, инициирани от ДАФНИ, които ще бъдат открити този месец в РИМ-София и НПМ-БАН. [...]

Нов вид бозайник за науката откриха учени в България

Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Природонаучния музей в Словения и Зоологическия институт „Александър Кьонинг“ в Германия съобщават за нов вид бозайник, описан от българска находка в статия за сп. Bonn zoological Bulletin. […]