/Tag: нова книга

Нова книга на акад. Петър Попиванов и проф. Анжела Славова “Nonlinear Waves: A geometrical Approach”

На 30 януари 2019 г. на заседание на секция „Математика“ при Съюза на учените в България (СУБ) в Дома на учения се проведе премиера на новата книга “Nonlinear Waves:A geometrical Approach” с автори акад. Петър Попиванов и проф. дмн Анжела Славова в реномираното международна издателство „World Scientific“, излязла през 2018 г. Книгата беше представена от акад. Александър Петров. В монографията са изучени много уравнения на математическата физика, възникващи в лазерната оптика, динамика на флуидите или рогови вълни в океаните. Математическият апарат, който се използва в книгата е много разнообразен. За да се илюстрират функционалните, аналитични и геометрични методи за решаването на разглежданите уравнения са приведени много примери на нелинейни диференциални уравнения възникващи в приложенията в механиката и физиката. Получените вълни, имащи разнообразна геометрична структура като [...]