/Tag: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Шеста национална среща по балканистика

Шестата национална среща по балканистика под наслов „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)” ще се проведе на 17 и 18 ноември  от 10 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска” 45. Организатори на събитието са институтът и Българският национален комитет по балканистика. В нея ще вземат участие над двадесет колеги от Института за балканистика с Център по тракология, Института за исторически изследвания, Института за литература, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Нов български университет и Българското геополитическо дружество. Програмата на събитието е публикувана на страницата на института: http://balkanstudies.bg/images/VI_NBK_Meeting_program_1.pdf

Представители на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК се срещнаха с български учени

На 17 октомври в Българската академия на науките се проведе съвместна среща между г-н Барт Биебуйк – изпълнителен директор, и г-н Рафаел Шоентген – председател на Управителния съвет на Oбединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) към ЕК, с учени от БАН, от Пловдивския и Благоевградския университет, Химикотехнологичния и металургичен университет – София, с представители на компаниите Samel, Adventure, Bulgarian Port, Vantza и Solarpro, както и на организациите Българско водородно общество и Индустриален клъстър „Електрическа мобилност“. Гостуването е по покана на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. Основната цел на срещата беше да се представи дейността на предприятието в областта на водородните технологии, както и да се проведе дискусия за бъдещето на програмата и продължението ѝ след „Хоризонт 2020“ откъм финансиране [...]