/Tag: Програма "Еразъм+"

Покана за кандидатстване на учени и административни служители за мобилности по програма Еразъм+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава. Периодът на провеждането им е от септември 2019 до септември 2020 г. Препоръчва се мобилностите за започват в неделя и да завършват в следващата събота като при всичи случаи неделя не се счита за работен ден и, съответно, за нея финансиране не се отпуска. Планираната [...]

2019-04-03T14:42:04+02:00сряда, 3 април 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Лекционен курс на доц. Кармен Арена по Програма „ЕРАЗЪМ +“

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН ще бъде домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. Лекциите ще се проведат на английски език и ще бъдат фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология, включващи защитните механизми в растителните клетки и ролята на растенията в различните екосистеми.   Теми на лекциите:   8-ми май 2018 г. - Photoinhibition and photoprotection in plant cells (Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки). Лекцията представя основни защитни механизми, характерни за висшите растения, за  безопасно разсейване на излишната светлинна енергия, избягвайки фотоинхибирането. Особено внимание ще бъде отделено на фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда. 9-ти май 2018 г. - Plants [...]