/Tag: САЧК

Тържествено събрание на САЧК

Новоизбраните академици и член-кореспонденти на БАН получиха дипломите си на тържествено събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК), което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. […]

2018-12-20T15:32:13+00:00четвъртък, 20 декември 2018|Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Общоакадемически семинар „Актуални проблеми на науката“

На 19 декември 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Димитър Иванов от Отделението за биологически науки ще изнесе лекция на тема: „Промените в климата и еволюцията на растенията“, чието резюме е следното: Климатът, в съчетание с другите фактори на околната среда, играе ключова роля за динамиката на растителното разнообразие и разпространението на растителността. Дългосрочните промени в околната среда могат да бъдат допълнително ускорени от изменението на климата и да окажат огромно въздействие върху динамиката на растително разнообразие. Климатът е основен фактор, в развитието на растенията, който пряко влияе върху различните етапи от жизнения им цикъл, [...]

2018-12-06T14:05:03+00:00сряда, 19 декември 2018|Етикети: |

Академик Дамян Дамянов с награда “Лекар на годината 2018”

Акад. Дамян Дамянов е удостоен с наградата "Лекар на годината 2018". Отличието е присъдено от Българския лекарски съюз (БЛС) за 47-годишната му хирургична дейност и за издаването на 19-томното ръководство по хирургия, което е под негова редакция и обхваща всички области на хирургията, както и „Анестезиолозия и интензивно лечение”, „Онкология” и „Урология и гинекология”. Академик Дамянов, който в момента е зам.-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, също така е автор и на 2 изобретения в медицината. Наградата "Лекар на годината 2018" е златен знак, изработен в Монетния двор. Отличието беше връчено на акад. Дамян Дамянов от председателя на БЛС д-р Иван Маджаров на церемония, която се проведе на 19 октомври 2018 г.

2018-10-23T14:47:06+00:00понеделник, 22 октомври 2018|Категории: САЧК|Етикети: |

Становище на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК)

В Българската академия на науките се разви конфликт, страни в който станаха ръководните органи на БАН и един институт на Академията – Националният институт по метеорология и хидрология. Този конфликт излезе в публичното пространство и влияе неблагоприятно върху името и авторитета на БАН. Поради това САЧК не може да остане мълчалив наблюдател. Смятаме, че е допуснато закъснение в търсене на правилното решение, чрез взаимни срещи и компромиси. Членовете на САЧК остават загрижени за бъдещето на метеорологията и хидрологията. […]

2018-09-14T13:18:38+00:00петък, 14 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 30 май 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката акад. Мария Балтаджиева от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Съвременни проблеми  на контрола за качеството на храните“, чието резюме е следното: „В доклада по темата са представени данни от анализ на основни дейности по контрола  на качеството на храните в страната. Въз основа на тях са формулирани основни проблеми на контрола и препоръки за производството и науката от организационно-методичен и социално-икономически характер. Мотивирана е необходимостта от разработване на научно-обоснована концепция за контрола на храните и специализирана образователна дейност, с цел повишаване капацитета на експертните органи за [...]

2018-05-22T11:19:13+00:00сряда, 30 май 2018|Етикети: |

Покана за общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“

На 25 април 2018 г. (сряда) от 15.00 ч. в Големия салон на БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1) ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Йорданка Кузманова от Отделението за аграрни и лесовъдни науки ще изнесе лекция на тема: „Приложение на микроорганизмите в селското стопанство “, чието резюме е следното: „Повсеместното навлизане на биотехнологиите в селското стопанство предполага, че редица традиционни сега прилагани методи и средства ще претърпят коренна промяна. Това с особена сила се отнася за увеличаване на производителността на системите за земеделие при получаване на здравословни храни и опазване на околната среда. Взаимодействието на микроорганизми, растения и почва, установено в процеса на еволюцията, позволява микробни популации, отделни микроорганизми и техните метаболити безопасно да се [...]

2018-04-17T13:56:48+00:00сряда, 25 април 2018|Етикети: |