/Tag: САЧК

Общоакадемичен семинар “Актуални проблеми на науката”

Общоакадемичният семинар „Актуални проблеми на науката” ще проведе поредната си сбирка на 27 март 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон на) БАН-Администрация (ул. „15-ти ноември” № 1). На сбирката акад. Лъчезар Трайков от Отделението за медицински науки ще изнесе лекция на тема: „Профилактика на мозъчното стареене“.

2019-03-19T10:29:11+02:00сряда, 27 март 2019|Етикети: |

Общоакадемичен семинар “Актуални проблеми на науката”

На 27 февруари 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката акад. Петър Атанасов от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „Половин век посветен на Физиката (жалони на една научна кариера)“, чието резюме е следното: Настоящата презентация проследява накратко научната ми кариера през последния половин век, резултатите от изследванията ми и най-съществените приноси, които определям като жалони, маркиращи творческия ми път. Те могат да бъдат формулирани по следния начин: Фотоника - газови лазери; Взаимодействие на мощно лазерно лъчение с веществото и лазерни технологии; Импулсно лазерно отлагане на тънки оптични вълноводни слоеве; Генериране на наночастици при [...]

2019-02-11T12:07:46+02:00сряда, 27 февруари 2019|Етикети: |

Акад. Пламен Карталов беше удостоен с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента

Акад. Пламен Карталов беше удостоен с почетен знак на Българската академия на науките „Марин Дринов“ на лента. Отличието връчи председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски по време на церемония, състояла се на 5 февруари 2019 г. Почетният знак се дава по повод неговата 70–годишнина, за приноса му в популяризирането на българското оперно изкуство в България и в чужбина и за успешната му организационна дейност. […]

2019-02-05T16:39:33+02:00вторник, 5 февруари 2019|Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Акад. Пламен Карталов получава почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще връчи на акад. Пламен Карталов почетен знак на БАН „Марин Дринов“ на лента. Церемонията ще се състои на 5 февруари 2019 г. от 15 часа в кабинета на председателя на БАН (ул. „15 ноември“ 1). Отличието се дава по повод на неговата 70–годишнина за приноса му в популяризирането на българското оперно изкуство у нас и в чужбина и успешната му организационна дейност.  

2019-02-04T17:03:55+02:00вторник, 5 февруари 2019|Етикети: |

Общоакадемичен семинар „Актуални проблеми на науката“

На 30 януари 2019 г. (сряда) от 15.00 ч. в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) на БАН-Администрация, София, ул. „15-ти ноември” № 1 ще се проведе поредната сбирка на Общоакадемическия семинар „Актуални проблеми на науката“. На сбирката чл.-кор. Валентина Петкова от Отделението за природо-математически науки ще изнесе лекция на тема: „За дейността на Лаборатория "Теория на елементарните частици" към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН“, чието резюме е следното: През 1948 г. към Физическия институт при БАН се създава Секция по теоретична физика с ръководител академик  Христо Христов (тогава доцент в  Катедрата по теоретична  физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет). При основаването на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН през 1972 г.(с директор акад. Христов) ръководството [...]

2019-01-25T10:49:32+02:00сряда, 30 януари 2019|Етикети: |

Тържествено събрание на САЧК

Новоизбраните академици и член-кореспонденти на БАН получиха дипломите си на тържествено събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК), което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. […]

2018-12-20T15:32:13+02:00четвъртък, 20 декември 2018|Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |