/Tag: ЮЗУ „Неофит Рилски“

Изложба „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”

Изложбата „Да послужа народу си.... Дарителство за образование – традиция и съвременност” ще бъде представена от 13 до 20 ноември във фоайето на сградата на Централно управление – БАН (ул. „15 ноември” № 1). Тя разкрива във фотографии, документи и текстове богатата традиция на дарителството за българското образование. Материалите са непознати и са издирени от големите български архивохранилища, библиотеки и стари периодични издания. Изложбата е подготвена в рамките на изпълнението на научен проект на тема „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения”, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Интердисциплинарният характер на проекта дава възможност в изложбата да бъдат показани както историческите измерения на дарителството, така и негови съвременни прояви. В 20 табла оживяват ликовете на достойни, но забравени българи, дали своя [...]

Представители на Обединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ към ЕК се срещнаха с български учени

На 17 октомври в Българската академия на науките се проведе съвместна среща между г-н Барт Биебуйк – изпълнителен директор, и г-н Рафаел Шоентген – председател на Управителния съвет на Oбединена технологична инициатива „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) към ЕК, с учени от БАН, от Пловдивския и Благоевградския университет, Химикотехнологичния и металургичен университет – София, с представители на компаниите Samel, Adventure, Bulgarian Port, Vantza и Solarpro, както и на организациите Българско водородно общество и Индустриален клъстър „Електрическа мобилност“. Гостуването е по покана на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. Основната цел на срещата беше да се представи дейността на предприятието в областта на водородните технологии, както и да се проведе дискусия за бъдещето на програмата и продължението ѝ след „Хоризонт 2020“ откъм финансиране [...]

Млади таланти от пет континента участват в Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика на БАН

Филиал на УчИ-БАН в Благоевград ще обучава изявени ученици от региона. Филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще предоставя възможност за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в областта на математиката, информатиката, българският език и литературата, историята и географията. […]

Филиал на Ученическия институт на БАН се открива в Благоевград

В Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика ще участват 50 ученици от 10 държави Споразумение за създаване на филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще бъде подписано на 31 юли, понеделник, в 10:00 часа в сградата на Ректората на Югозападния университет. Документът предвижда създаване на условия и възможности за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в различни области на науката. Споразумението ще бъде подписано от зам.-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Костадин Ганев и ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков. По-късно същия ден, от 11:00 часа в зала „22-ри септември“ на Община Благоевград ще се проведе официалното откриване на Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на Ученическия институт по математика [...]