/Завърши първата Ученическа лятна академия „Балканите от древността до наши дни”

Завърши първата Ученическа лятна академия „Балканите от древността до наши дни”

Завърши първата Ученическа лятна Академия, организирана от Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, която бе посветена на проблематиката „Балканите от древността до наши дни”. Участваха 30 ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ”, 28 СУ „Алеко Константинов” и Професионалната гимназия по туризъм – Самоков.

Темите обхванаха широк хронологически и тематичен регистър: от тракийските древности – „Древна Тракия и траките: между мита и историята” и „Божествата на траките”, през „Формирането на на Църквата като институция, І-ІV в.” и „Християнизирането на града: Константинопол – новата столица на езическото общество”; „Християни и евреи в османските Балкани” и „Разпространение на исляма на Балканите”; „Понятието „Балкани“ – начини на употреба” и „Метафоричните Балкани – начини на употреба”; „Робърт колеж – уникалният образователен проект на Балканите” и „Робърт колеж и българите – кой, защо и как?”; „Урбанизация на балканските общества” и „Столиците и модернизацията в Югоизточна Европа” до „Развитието на технологиите и модернизацията на Балканите (19-ти и началото на 20 век)”.

В центъра на лекциите и оживените дискусии бяха поставени актуалните въпроси около значимите процеси и тенденции в развитието на народите и държавите в Югоизточна Европа през столетията, разгледани в общоевропейски и глобален контекст.