Завърши първата Ученическа лятна Академия, организирана от Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, която бе посветена на проблематиката „Балканите от древността до наши дни”. Участваха 30 ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ”, 28 СУ „Алеко Константинов” и Професионалната гимназия по туризъм – Самоков.

Темите обхванаха широк хронологически и тематичен регистър: от тракийските древности – „Древна Тракия и траките: между мита и историята” и „Божествата на траките”, през „Формирането на на Църквата като институция, І-ІV в.” и „Християнизирането на града: Константинопол – новата столица на езическото общество”; „Християни и евреи в османските Балкани” и „Разпространение на исляма на Балканите”; „Понятието „Балкани“ – начини на употреба” и „Метафоричните Балкани – начини на употреба”; „Робърт колеж – уникалният образователен проект на Балканите” и „Робърт колеж и българите – кой, защо и как?”; „Урбанизация на балканските общества” и „Столиците и модернизацията в Югоизточна Европа” до „Развитието на технологиите и модернизацията на Балканите (19-ти и началото на 20 век)”.

В центъра на лекциите и оживените дискусии бяха поставени актуалните въпроси около значимите процеси и тенденции в развитието на народите и държавите в Югоизточна Европа през столетията, разгледани в общоевропейски и глобален контекст.