Застрашен ли е българският език от дигитална смърт с навлизането и все по-широкото използване на нови технологии? Отговорът, който дава на този въпрос Институтът за български език, е „НЕ“. С тези думи директорът проф. Светла Коева даде старт на представянето на Института в кампанията „БАН представя своите институти“, която се състоя в Големия салон на Академията.

Кампанията откри Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който съобщи, че все повече се затвърждава мнението, че в институтите на БАН се извършват изследвания на високо научно ниво.

Почетния знак на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ получи проф. Тадеуш Шимански за заслуги към българското езикознание.

Събитието започна на 14 май с инициативата ден на отворените врати – учените от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ представиха дигиталните версии на някои от най-големите речници и справочници, онлайн справочника на Службата за езикови справки и кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“. В презентациите си те акцентираха върху използването и развитието на българския език в епохата на развитите технологии. Три са основните задачи според специалистите:

  1. Свободно използване в интернет на качествени, създадени от експерти, речници, справочници, корпуси с текстове и други материали, свързани с описанието и изучаването на българския език. Институтът за български език предоставя свободен достъп до многотомния „Речник на българския език“, осемтомния „Български етимологичен речник“, четиритомния „Български диалектен атлас“, двутомния „Старобългарски речник“, речници на синоними, антоними, фразеологизми, нови думи, както и до многоезиковата семантична мрежа „БулНет“, съдържаща лексикална информация и преводни еквиваленти за 22 езика.
  2. Предоставяне на експертни езикови справки и консултации с помощта на съвременните технологии. От няколко години потребителите могат да задават въпроси и да получават експертна информация в интернет справочника „Написаното остава. Пиши правилно!“, в профилите на Института за български език „Езикови справки“ във Фейсбук и Туитър. По случай 24 май Институтът за български език предоставя на българските граждани и онлайн справочника „Езикови справки по интернет“. Справочникът „Езикови справки по интернет“ съдържа богата езикова информация под формата на въпроси и отговори. Той е разработен въз основа на ежедневно обновяваната база от данни на Службата за езикови справки и консултации към Института за български език. Чрез търсене по дума, словосъчетание или тематична рубрика всеки има възможност бързо и лесно да намери отговор на своя езиков въпрос.
  3. Сформиране на мрежа от съмишленици (изследователи, учители, експерти), които да обменят знания и практически разработки помежду си, подпомагащи ефективното овладяване и правилното използване на българския език. Институтът за български език предоставя платформата за споделяне на учебни материали по български език „Написаното остава. Пиши правилно!“, организира форума „Изследователски подходи в образованието по български език“, провежда занимателни езикови викторини с ученици, диктовки на открито по случай 24 май и езикови игри по случай Европейския ден на езиците.

Езиковите ресурси на Института за български език могат да бъдат намерени на адрес: http://ibl.bas.bg/resursi/.