//Председатели на БАН през годините
Председатели на БАН през годините2017-09-15T20:03:28+02:00

Българската академия на науките (БАН) е най-старата институция в съвременна България, създадена девет години преди възстановяването българската държавност. Тя е основана на 29 септември (11 октомври) 1869 г. и започва своята дейност като Българско книжовно дружество на 30 септември (12 октомври) 1869 г., въплъщавайки стремленията на множество български родолюбци да равнят своя народ с развитите европейски нации.

Преминала през две световни войни и няколко смени на политически режими, днес Академията е водещата национална организация за научни изследвания, произвеждаща над 60% от научната продукция в България.

БАН е автономна организация, управлявана в унисон с демократичните принципи. Българската академия на науките получава субсидия от държавния бюджет, която формира около 50% от приходите й. Привлеченото финансиране по договори за научни, научно-приложни изследвания и стопанската дейност генерират останалите 50% от бюджета на Академията.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Българската академия на науките в миналото…

Създаването на Българската академия на науките

Световни постижения

Развитието на Академията през годините

Председатели на Българската академия на науките

… и сега

Новини от Академията

Предстоящи събития