//Събрание на академиците и член-кореспондентите
Събрание на академиците и член-кореспондентите2018-06-19T10:27:17+00:00

Събрание на академиците и член-кореспондентите

Академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките формират свои събрания и отделения, съгасно чл. 7 от Устава на Българската академия на науките.

Академиците и член-кореспондентите формират две събрания – Събрание на академиците (СА) и Събрание на академиците и член – кореспондентите (САЧК). Председател на двете Събрания е Председателят на БАН.

САЧК създава отделения по групи научни и творчески направления, в които се обединяват всички членове от съответните направления. Създадените отделения се утвърждават от Управителния съвет на БАН и се наричат „Отделения на БАН“.

Действителни членове (академици) на Българската академия на науките

Дописни членове (член-кореспонденти) на Българската академия на науките