/ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

2018-03-02T10:31:10+00:00петък, 2 март 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6. Право главен асистент – един, по международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.17/23.02.2018 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost4.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902