УС на БАН в свое заседание от 22 февруари 2017 г., Протокол № 3 избра:

 • Акад. Веселин Дренски за Директор на Института по математика и информатика.

 

В изпълнение на чл. 12 от Правилата за провеждане на избор на директори
на самостоятелни звена на БАН, за директор на Централна библиотека
беше избрана д-р Силвия Найденова.

УС на БАН в свое заседание от 26 януари 2017 г., Протокол № 2 
не избра директори на Института за исторически изследвания и на
Института за държавата и правото.

УС на БАН в свое заседание от 26 януари 2017 г., Протокол № 2 избра

 • доц.д-р Миглена Жиянски за Директор на Института за гората.


 УС на БАН в свое заседание от 11 януари 2017 г., Протокол № 1 избра:

 • проф. дн Светлана Симова за Директор на Института по органична химия с център по фитохимия
 • проф. д-р Снежана Мончева за Директор на Института по океанология - Варна

УС на БАН на свое заседание от 17.05.2016 г., Протокол № 6, т.1, избра:

 • Доц. д-р Елка Трайкова за директор на Института по литература

 • Проф. Рени Калфин за директор на Института по невробиология

 • Няма избор за директори на Института за исторически изследвания и на Института по органична химия с център по фитохимия 


УС на БАН на свое заседание от 16.03.2016 г., Протокол № 5 избра:

 • проф. Светла Коева за Директор на Института за български език

УС на БАН на свое заседание от 09.03.2016 г., Протокол № 4, т.1 не избра:

 • Директор на Института по астрономия с национална обсерватория „Рожен“.

УС на БАН на свое заседание от 10.02.2016 г., Протокол № 2 избра:

 • Проф. Пламен Стефанов за Директор на Институт по обща и неорганична химия.

 • Проф. Александър Тасев за Директор на Института за икономически изследвания.

 • Проф. Лъчезар Аврамов за Директор на Институт по електроника.

УС на БАН на свое заседание от 10.02.2016 г., Протокол № 2 избра:

 • Проф. Пламен Стефанов за Директор на Институт по обща и неорганична химия.

 • Проф. Александър Тасев за Директор на Института за икономически изследвания.

 • Проф. Лъчезар Аврамов за Директор на Институт по електроника.


УС на БАН на свое заседание от 10.12.2015 г., Протокол № 10 избра:

 • Проф. Хассан Шамати за Директор на Институт по физика на твърдото тяло

 • Проф. Весела Цакова за Директор на Институт по физикохимия

 • Доц. Нели Косева за Директор на Институт по полимери

 • Чл. кор. Христо Найденски за Директор на Институт по микробиология

 • Не беше избран Директор на Институт по океанология – Варна 


УС на БАН на свое заседание от 18.11.2015 г., Протокол № 9, т.1 избра:

 • Доц. Силвия Живова Тодорова за Директор на Института по катализ
 • Проф. Росица Петрова Николова за Директор на Института по минералогия и кристалография
 • Не избра Директор на Института за български език

 УС на БАН на свое заседание от 24 септември 2015 г., Протокол № 7  избра:

 • проф. Евелина Славчева за Директор на Института по електрохимия и енергийни системи.

 УС на БАН на свое заседание от 21 януари 2015 г., Протокол № 1, т.1  избра:
 • Доц. Димитър Тонев за Директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика”

УС на БАН на свое заседание от 10 декември 2014 г., Протокол № 16 избра:
 • доц. Анна Ганева за директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.
 • доц. Петко Христов за директор на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей. 

УС на БАН на свое заседание от 29 октомври 2014 г., Протокол № 15 избра:

 • проф. д-р Христомир Брънзов за Директор на Националния институт по метеорология и хидрология
 • проф. д-р Радослав Наков за Директор на Геологическия институт

Процедурата за избор на Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей завърши без резултат. 


 УС на БАН на свое заседание от 08.10.2014 г., Протокол № 14 избра:

 • Проф. Румяна Стоилова за директор на Институт за изследване на обществата и знанието
 • Доц. Людмил Вагалински за директор на Национален археологически институт с музей

УС на БАН на свое заседание от 24.09.2014 г., Протокол № 13 избра:

 • доц. Ива Златкова за Директор на Института по молекулярна биология
 • проф. Мария Иванова за директор на Института по биология и имунология на размножаването

 УС на БАН на свое заседание от 16.07.2014 г., Протокол № 12 избра:

 • ·Доц. Емануел Мутафов за директор на Института за изследване на изкуствата
 • ·Доц. Антоанета Христова за директор на Института за изследване на населението и човека

Процедурата за избор на Директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания   завърши без резултат. 


УС на БАН на свое заседание от 02.07.2014 г., Протокол № 11 избра:

 • ·Проф. Петър Гецов за директор на Института за космически изследвания и технологии
 • ·Проф. Александър Костов за директор на Института за балканистика с център по тракология

Процедурата за избор на директор на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей завърши без резултат.


УС на БАН на свое заседание от 25.06.2014 г., Протокол № 10 избра:

 • ·Проф. Снежана Дончева за директор на Институт по физиология на растенията и генетика
 • ·Проф. Светослав Симеонов за директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география

Процедурата за избор на Директор на Национален институт по метеорология и хидрология завърши без резултат.


УС на БАН на свое заседание от 11.06.2014 г., Протокол № 9 избра:

 • ·проф. Никола Малиновски  за директор на Института по оптически материали и технологии
 • ·чл. кор. Андон Косев за директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Процедурата за избор на Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей завърши без резултат.


УС на БАН на свое заседание от 04.06.2014 г., Протокол № 8 избра:

 • ·проф. дн Людмил Дренчев за директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика
 • ·проф. Васил Кавърджиков за директор на Института по механика
 • ·акад. Чавдар Руменин за директор на Института по системно инженерство и роботика
 • ·проф. Светозар Маргенов за директор на Института за информационни и комуникационни технологии