/Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

2018-01-24T12:22:19+00:00сряда, 24 януари 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

УС на БАН в свое заседание на 18.01.2018 г. избра:

Доц. д-р Даниел Христов Вачков

Директор на Института за исторически изследвания.

Проф. д-р Евгени Христов Семков

Директор на Института по астрономия с НАО

Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова

Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 1 от 18.01.2018 г.