/Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

2018-11-12T17:35:03+00:00понеделник, 12 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра:

Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян
Институт по биология и имунология на размножаването

Доц. д-р Анна Стефанова Ганева
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Доц. д-р Христо Димитров Попов
Национален археологически институт с музей

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 22 от 08.11.2018 г.