/Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

2018-11-05T15:18:59+00:00понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра:

Проф. дфн Веселин Петров Петров
Институт за изследване на обществата и знанието

Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова
Институт за изследване на населението и човека

Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов
Институт за изследване на изкуствата

Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова
Институт за балканистика с Център по тракология

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 21 от 31.10.2018 г.