Изложбата „Многолетна мъдрост: българистиката по света” беше открита на 31 октомври 2018 г. в Българската академия на науките по случай Деня на народните будители. Тя представя развитието на българистиката – комплексно направление за изследване на български обекти и проблеми (език, литература, история и археология, изкуство, традиционна и съвременна духовна и материална култура) – извън границите на България от зараждането ѝ като научна дисциплина до наши дни.

27 цветни постера показват историческото развитие на българистиката – една наука, която поставя мост между България и Европа. Поставен е акцент върху приноса на чуждестранните учени и школи за развоя на проблематиката в течение на повече от два века.

Ние подкрепяме дейността на всички учени българисти, които изследват българското културно-обществено наследство – подчерта зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов и допълни, че те са посланици на нашата страна пред света.

Авторът на експозицията проф. Анисава Милтенова разясни защо един от основните стълбове на тази изложба е медиевистиката – защото нейното развитие и научните постижения в тази област играят голяма роля за популяризирането на българското културно наследство.

Организатори са Съветът за чуждестранна българистика и Институтът за литература – БАН. Реализирана е в рамките на „Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз“, финансирана от Национален фонд „Култура“ и Столична община.