45 години от основаването на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН бяха отбелязани с тържествено събрание на 4 юли във Фестивален и конгресен център, Варна. По време на събитието директорът проф. Снежана Мончева запозна гостите с историята и основните научни постижения на института и неговата мисия да бъде „национален морски научен и експертен център интегриран в европейското научно пространство“.

На събитието присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. дфн Костадин Ганев, представители на местната власт, държавни институции, учени от български и румънски партньорски институти, неправителствени организации, настоящи и бивши служители на Института по океанология.

Поздравителни адреси за празника изпратиха голям брой национални организации и институции, сред които МОСВ, МОН, парламентарната комисия по околна среда и водите, както и много от международните партньори на ИО-БАН: Черноморската комисия, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, научно-изследователски институти от Русия, Украйна, Румъния, Турция, Испания, Словакия, Великобритания, Португалия и други. Вниманието, което всички те засвидетелстват, е индикация за утвърденото място на Института по океанология като водещ научно-изследователски център по морски науки.

На церемонията бяха връчени индивидуални отличия – почетен знак „45 години ИО-БАН“ на заслужили колеги за принос към развитието на института, както и на видни общественици за активния им личен принос към дейността му. Директорът отличи и представители на научни институти и университети, държавната администрация, местната власт, бизнеса и неправителствени организации за активната им подкрепа и дългогодишно партньорство.