Институтът за държавата и правото – БАН провежда в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ край Варна две научни конференции. Национална конференция на тема „Десет години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“ и VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки бяха открити на 16.06.2017 г. от проф. д-р Ирена Илиева, и.д. директор на Института.

Проф. д-р Владислав Чаплински от Полската академия на науките и проф. Силвен Пойо – Перуцето от Френската асоциация по сравнително право и извънреден съветник на Касационния съд на Франция участват във форума, посветен на членството на България в ЕС.

Приветствия към участниците бяха поднесени от името на председателя на БАН, акад. дмн Юлиан Ревалски, омбудсмана г-жа Мая Манолова, доц. д-р Ана Джумалиева – Председател на комисията за защита от дискриминация, от представители на различни университети в страната.

На пленарната сесия присъстват близо 70 участници и от двете конференции. Двете научни конференции продължават работата си по панели и утре.