Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на международна научна работна среща за началото на 8-мата вълна на изследването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Българският екип, координиращ SHARE, се ръководи от гл. ас. д-р Екатерина Маркова и включва гл. ас. д-р Габриела Йорданова, доц. Васил Киров и Диана Ненкова.

Срещата (25-27 септември 2017 г. ) откри научният координатор на проекта проф. д-р Аксел Бьорш-Супан, Център за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика, Мюнхен. Проф. Румяна Стоилова – директор на ИИОЗ-БАН изнесе встъпителна реч.

SHARE включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономическия статус, социалните и семейните мрежи от повече от 123 000 лица (при проведени около 293 000 интервюта) от 20 европейски държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години. За първи път от създаването на SHARE през 2004 година, с подкрепата на Европейската комисия изследването се провежда и в България (вълна 7).

Около 100 учени участваха в срещата и обсъдиха предстоящата 8-ма вълна на изследването (2018-2019 г.), която отново ще се провежда и в България.

Повече информация за проекта може да намерите на: www.share-umfrage.dehttp://www.share-project.org/ и http://issk-bas.org/share-survey-wave-7/