Институтът за изследване на обществата и знанието – БАН (ИИОЗ) представи дейността си в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“, която се проведе в Големия салон на Академията. Събитието е под надслов: Наука, социални иновации и експертиза в полза на обществото. Инициативата откри председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, който посочи, че идеята на кампанията, започнала през 2017 г., е възможно най-голям кръг от хора да чуят с какво се занимават учените в институтите на БАН. Той подчерта, че целта е Академията да покаже, че има елемент, който не е строго научен и това, върху което работят в БАН може да се прилага в различни области на обществото.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че БАН и институтите са партньор на държавата и изтъкна успешното партньорство между държавата, научните среди и социалните партньори, университетите и бизнеса.  Можем единствено по този начин да решим част от демографските проблеми на България или в сферата на пазара на труда. Като пример зам.-министър Русинова даде темата за младежката безработица, тъй като част от изследванията, които са направени през 2017 г.  служат за подготовка на мерки и политики в сферата на младежката заетост.

Директорът на ИИОЗ проф. Румяна Стоилова презентира актуалните проекти, съществените резултати, научните постижения и публикациите в последните две години. Тя съобщи, че сред обществените и хуманитарните институти Институтът за изследване на обществата и знанието е единственият с финансиране в рамките на програма „Хоризонт 2020“. Младите учени – гл.ас. д-р Габриела Йорданова, гл.ас. д-р Люба Спасова, гл.ас. д-р Петя Илиева-Тричкова и гл.ас. д-р Силвия Борисова разказаха за работата си по спечелените проекти в рамките на Програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН. Те се спряха върху теми като ролята на виртуалния труд за постигане на баланс между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България, радикализацията, социалните неравенства в образованието и естетиката на тишината и мълчанието.

Ръководството на БАН, представители на работодатели и синдикати, неправителствени организации и на академичната общност присъстваха на представянето в БАН.

Представянето на Института е съпътствано от изложба във фоайето на Академията, която може да бъде разгледана  от 26 февруари до 1 март.  Освен постерите по текущи проекти, изложбата показва и последни публикувани книги, както и актуални броеве на издаваните от Института четири научни списания: „Философски алтернативи“, „Социологически проблеми“, международното “Balkan Journal of Philosophy” и електронното „Етически изследвания“.

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН се фокусира върху изследвания на обществото, ценностите, социалната структура и институциите; стреми се активно да участва в обществения дебат върху социално значими проблеми: образование, заетост, здраве и стареене, иновации, предприемачество. Изследователите работят в рамките на интердисциплинарни екипи и представляват различни школи и традиции в социологията и философията с тематики като неравенства, безработица, социално изключване, джендър изследвания, миграции, сива икономика, изкуствен интелект.

С проектите на Института за изследване на обществата и знанието 2017-2018 г. можете да се запознаете ТУК