Институтът по биология и имунология на размножаването „Aкадемик Кирил Братанов“ – БАН ще проведе от 26 до 30 юни Лятна школа за ученици.

До участие в школата са допуснати 38 кандидати, преминали успешно предварителен подбор. Участниците са на възраст от 15 до 18 г. от следните училища: НПМГ- гр. София; СМГ- гр. София; 2 АЕГ- гр. София; 9 ФЕГ – гр. София; ППМГ – гр. Враца; ППМГ „Екзарх Антим І“ -гр. Видин; СУ “Георги Измирлиев” – гр. Г. Оряховица; СУ „Йордан Йовков“ – гр. Силистра; ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас.

Лятната школата предвижда обучение в лекции и упражнения, разпределени в четири направления с основни методологии от генетика и епигенетика, имунохистохимия, анализ на гамети, клетъчно култивиране. Школата се организира в рамките на проект „Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти“, финансиран от БАН. Ръководител на проекта е гл. ас. Десислава Абаджиева.

Повече информация на: www.ibir.bas.bg