На 23 юни 2017 г., от 11:00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе тържествено събрание по случай 50-годишнината на Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН).

Във връзка с юбилея, на 26 и 27 юни 2017 г. ИБФБМИ – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“. За участие в научната сесия са подадени 35 доклада от млади учени и докторанти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Национална спортна академия „Васил Левски“, Национален център по заразни и паразитни болести, както и от редица институти на БАН – Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Институт по невробиология, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по информационни и комуникационни технологии, Институт по математика и информатика, както и от ИБФБМИ – БАН.