Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН) отбеляза тържествено 50 години от създаването си. На събранието в Големия салон на БАН присъстваха учени от Института, представители на ръководството на БАН, директори на научни звена в Академията, партньори от академичната общност и бизнеса.

Директорът на ИБФБМИ – БАН чл.-кор. Андон Косев представи дейността на Института, който е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните науки биофизика, биохимия, клетъчна биология, физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании. Научните постижения на сътрудниците на Института се публикуват в авторитетни списания и намират широко международно признание. Само през последната година разработки на ИБФБМИ са били цитирани в 3 000 публикации.

bio DSC_0057По повод 50-годишнината на Института и за приноса му в развитието на биофизиката и биомедицинското инженерство в България и в световен мащаб, УС на БАН удостои ИБФБМИ с почетен плакет „Марин Дринов“. „Вашият институт поддържа високо качество на научната дейност и осигурява сериозни приложни разработки“, с тези думи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи наградата на директора на Института чл.-кор. Андон Косев. Той допълни, че е впечатлен от високия брой на младите учени в Института.

Във връзка с юбилея, на 26 и 27 юни 2017 г. ИБФБМИ – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“. За участие в научната сесия са подадени 35 доклада от млади учени и докторанти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Национална спортна академия „Васил Левски“, Национален център по заразни и паразитни болести, както и от редица институти на БАН – Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Институт по невробиология, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по информационни и комуникационни технологии, Институт по математика и информатика, както и от  – БАН.

Програмата на Научната сесия може да намерите тук: http://biomed.bas.bg/bg/youth-session-2017/