55 години от основаването на Института по електроника „Акад. Емил Джаков“ бяха отбелязани с тържествено събрание в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Събитието постави началото на участието на Института в кампанията „БАН представя своите институти“. Директорът проф. Лъчезар Аврамов запозна гостите на тържеството с дейността и основните научни постижения на учените от десетте лаборатории на Института по електроника.

Създаден през 1963 г. като държавна организация за провеждане на научни изследвания в областите на физичната електроника, фотониката и квантовата електроника и радиофизиката, Институтът обхваща и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерството. Сред основните дейности в момента са разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника. Институтът по електроника – БАН има защитени 4 патента, в процедура са още 9 научни разработки.

Сред научните разработки с най-висока обществена значимост е внедрена в здравеопазването лазерна и оптична апаратура за прецизиране на лечението на онкоболни, както и система за флуоресцентна спектроскопия на тумори, съобщи директорът проф. Аврамов.  Той уточни, че в процедура на клинични изпитвания са апаратури за диагностициране на рак на кожата, за приложение в дерматологията и за лечение на т.нар. болест на „сухото око“.

Постерна сесия, разположена в централното фоайе на БАН, показва конкретните постижения на научните направления на Института по електроника. Лабораториите, апаратурата и разработките на учените от Института ще бъдат достъпни за посещение на 28 и 29 юни 2018 г. (бул. „Цариградско шосе“ №72).