Млади учени от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН) се срещнаха с ученици в Националния политехнически музей и ги запознаха с основните видове електрохимични системи за съхранение и отдаване на електрическа енергия, без които животът на хората днес е почти немислим. Събитието на тема „Резервната електрическа енергия – погледната отблизо” е едно от първите по програма „Музеят като образователна среда” и се проведе на 24 ноември 2018 г. С него беше поставено и началото на партньорските взаимоотношения между ИЕЕС-БАН и Националния политехнически музей. Учени от ИЕЕС-БАН ще окажат и консултативна помощ на музея в реализирането на проект „Водата и техниката”.

В образователната програма на проведената среща наред с теми, затвърждаващи изучаваното от децата от пети до седми клас като произход на електричеството, електрически ток, електрическа верига и др., бяха включени и теми, обогатяващи техническите познания на подрастващите относно основните елементи в устройството на батериите и горивните елементи, принципите им на работа, процеси при заряд и разряд, многообразието от приложенията им и други.

С презентации и демонстрационни модели децата научиха как могат сами да си направят „плодова” батерия, наблюдаваха работата на непознатата батерия магнезий-въздух, видяха какво се крие под заварения капак на оловния акумулатор, разбраха как да получат кислород и водород чрез електролиза на водата и как с помощта на горивни клетки от получения водород може да се добие отново вода и да се отдели електрическа енергия. Особен интерес за децата и родителите им предизвикаха демонстрациите, свързани с новите технологии „зелен енергиен цикъл” и „водороден автомобил”.