Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН чества 70 години от основаването си в Големия салон на Българската академия на науките. С тържествено слово директорът на Института чл.-кор. Христо Найденски откри двудневното тържествено честване, днес, 14 март 2017 г.

Последните постижения в научноизследователската дейност и иновативни решения по съвременните научни направления в областта на общата и приложна микробиология, инфекциозна микробиология, вирусология, имунология и биотехнологии представя двудневната юбилейна научна сесия с международно участие. С доклади и постери участват водещи учени от САЩ, Европа и Русия, както и български учени.

От името на ръководството на Академията поздравителен адрес поднесе гл. научен секретар проф. Евдокия Пашева, която посочи, че институтът по микробиология заслужено се гордее с богата история, традиции и авторитет. Тя изрази дълбоко уважение към делото на основателя и първи директор на института акад. д-р Стефан Ангелов, признат за един от основоположниците на микробиологията в България. Празникът уважиха представители на САЧК, директори на институти на БАН, гости от министертва, агенции, ректори и декани на университети, чуждестранни лектори.

Петя Великова от Института по микробиология при БАН получи Наградата на фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов” за най-добра публикация на млад микробиолог. Председателят на фондацията акад. Ангел Гълъбов й връчи отличието за нейната разработка «Клетъчно-сързани β-фруктозидази от Lactobacillus paracasei: свръхпродукция, пречистване и контрол на генната експресия».

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН е Национален изследователски център, специализиран в областта на микробиологичните науки, с водещо място в Балканския регион и член на международната асоциация на институтите Пастьор.

С програмата на събитието можете да се запознаете на сайта на института: http://www.microbio.bas.bg/

Галерия

Допълнителни материали

Статия

70 години Институт по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН

Свали статията…