Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН отбеляза с тържествена научна сесия 100-годишнината от рождението на основателя и дългогодишен ръководител на Института – акад. Богдан Куртев, която се проведе на 14 юни 2017 г. в Големия салон на БАН.

Директорът на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН проф. дхн Светлана Симова откри научната сесия и обяви, че по случай годишнината е учредена награда на името на акад. Богдан Куртев „За постижения в областта на органичната химия“. Отличието ще се връчва през година и ще бъде за резултати, постигнати през предходните две години. Награда ще бъде връчвана през месец ноември, по случай Деня на народните будители.

„Развитието на органичната химия и синтез в България е тясно свързано с името на акад. Богдан Куртев, а със своята научна дейност той проправя пътя на модерната органична химия и синтеза в българската наука и образование“, каза проф. дхн Владимир Димитров в словото си, посветено на живота акад. Куртев.Доц. д-р Свилен Симеонов изнесе доклад на тема: „Химични технологии за устойчиво развитие – от изкопаем към биовъзобновяем въглерод“.

В научната сесия по повод 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев се включиха представители на Ръководството и САЧК на БАН, учени от институти на БАН и колеги, работили през годините с акад. Куртев.