Институтът по органична химия с център по фитохимия е организатор на Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема: „Природните био-антиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки“, която се провежда от 25 до 29 юни в Големия салон на БАН. С цел подпомагане на участието на млади учени и студенти в това престижно международно научно мероприятие ще се проведе едновременно и Младежка школа по био-антиоксиданти.

Темата на Първата международна конференция по био-антиоксиданти е безспорно актуална през последното десетилетие. В последно време се обръща специално внимание не само на терапията на трудно лечими заболявания, но и на превенцията на тези заболявания, което има значим социален ефект. Поканени са и ще участват водещи учени в областта от цял свят – Италия, Испания, Полша, Русия. Регистрирани са над 110 участника от Европа и България. Участието на утвърдени учени от цял свят ще даде възможност на научната общност и младите хора в България да се запознаят с най-новите тенденции за търсене и предлагане на нови био-антиоксиданти – природни и синтетични.

Пълната програма и подробности може да намерите тук: http://icba2017.orgchm.bas.bg/