Втората интердисциплинна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО ще бъде открита на 1. 02. 2018 г. в 10:00 часа. Организатор на събитието е Институтът за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН.

В двудневната конференция ще участват специалисти от редица авторитетни научни звена на Българска академия на науките и от университети в страната, както и представители на UniversityBilkent, Ankara и King’s College London, Department of Politicial Economy.

Основните цели и задачи на този втори форум, посветен на чудесното и магическото в тяхната взаимна обвързаност и взаимообусловеност, са свързани с контекстуализиране на  темата за чудесното и магическото в широкия хоризонт на чудесата, анализирайки как те функционират в отделните култури и епохи и с очертаване на теоретичните конструкти, посредством които бихме могли да постигнем по-добро разбиране за културите, които създават тези феномени. Хронологическият обхват на конференцията е от древността до наши дни.

Програмата на събитието можете да прочетете тук.

Конференцията ще се проведе в Американския научен център (ARCS) на адрес: София 1510, ул. Васил Петлешков № 75.