/Международна дейност

Компанията МЕТА представи дейността си в Единния център за иновации

На 30 януари 2019 г. в Единния център за иновации на БАН се състоя среща с г-н Луиджи Амати, представител на МЕТА. МЕТА е компания, която инвестира в старт-ъпи и иноватори из цяла Европа и чиято мисия е да направи по-ефективен процеса на трансформиране на научното знание до пазарни продукти. META комбинира управлението на фондове за рисков капитал, предприемаческото наставничество и консултантските услуги в областта на иновациите в интегрирана платформа за трансформиране на знанието в растеж. Компанията извършва следните дейности: Анализи на рискове при експлоатация Семинари за експлоатационни стратегии Развиване на бизнес планове Брокерски събития Подкрепа при патентоване и стандартизация За повече информация вижте тук  

Доверието в науката в дигиталния свят: необходими са нови механизми

Работна група на ALLEA „Истина, доверие и експертност“, която се инициира от Британската академия с подкрепата на Кралската Нидерландска академия на изкуствата и науките, проведе през изминалата година три симпозиума – в Британската академия, Българската академия на науките и в Кралската Нидерландска академия на изкуствата и науките, които разискваха темата за загубата на доверие в науката и експертността. […]

Данните относно микропластмасите все още не сочат широко разпространен риск, твърдят водещи европейски учени

Данните за нано- и микропластмасите остават несигурни и по своята същност са комплексни, но досега няма основание да се смята, че те представляват широко разпространен риск за хората или за околната среда. Разбира се, липсата на данни за риск в никакъв случай не означава, че трябва да приемем, че всичко е наред – казва проф. Барт Кьолманс, председател на работната група на SAPEA, работила по доклада. […]

Необходими са системни реформи и по-нататъшни консултации, за успешното прилагане на Plan S

Федерацията на всички национални европейски академии (ALLEA) публикува своето първо изявление „ALLEA подкрепя отворения достъп като важна стъпка към реализиране на универсалността на науката и приветства амбицията на Plan S в това отношение. Прилагането му обаче изисква обширни консултации и диалог с всички страни, по-специално с научноизследователската общност, представена от ALLEA и други научни организации“ се казва в него. […]

130 национални академии призовават към незабавни действия по отношение на изменението на климата, хранителната безопасност и селското стопанство

Докладът на Международната междуакадемична мрежа (IAP – InterAcademy Partnership) “Възможности за бъдещи научни изследвания и иновации в областта на храните, хранителната безопасност и селското стопанство: глобални перспективи на Международната междуакадемична мрежа”  беше анонсиран в навечерието на Конференцията на обединените нации за климатичните промени – COP 24 (Conference of the Parties) в Катовице, Полша. […]

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]