/Направления

28 международни експедиции са проведени на научно-изследователския кораб „Академик“

28 международни експедиции с участието на световноизвестни учени са проведени на научно-изследователския кораб „Академик“, откакто той се използва за научни цели. Корабът е бил 2093 дни на море и е пропътувал повече от 120 хиляди морски мили. Това съобщи директорът на Института по океанология на БАН проф. Снежана Мончева на официалното откриване в БАН на изложба „35 години НИК Академик“. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ - БАН Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 25.06.2019 г. (вторник) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Получаване и изследване на наноструктурни материали за износоустойчиви приложения” на Мария Атанасова Орманова, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” Научно жури: Председател на журито:  Проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (становище) Членове на журито:  Проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (рецензия)  Проф. дфн Марин [...]

Актуални проекти представи Институтът за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания на БАН представи дейността си с акцент върху актуалните проекти, постиженията и перспективите пред учените. Събитието се проведе на 12 юни в зала „Проф. Марин Дринов” в рамките на кампанията „БАН представя своите институти”. Присъстваха представители на научните среди, студенти и ученици от средните училища. Целта на кампанията е да покаже неизвестни за обществото факти от работата на българските учени, както и да привлече вниманието на повече млади хора, които  да се занимават с наука, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Директорът на института доц. Даниел Вачков допълни, че професията на учения носи огромно удоволствие от разкриването на определен факт или научно постижение. Д-р Димитър Христов представи дейността на първите директори на Института. Излъчени бяха кадри от документални филми на [...]

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

  Сред четирима  номинирани,  гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019 и е във връзка с научните резултати на д-р Атанасова по синтенза и изследването на нови бензимидазолови производни с цитопротективна и антиоксидантна активност. Д-р Неда Анастасова защити докторската си степен по Фармацевтична химия към Катедра „Органичен синтез и горива” към ХТМУ през 2017 г, София, а от миналата година e главен асистент в лаборатория „Структурен органичен анализ” към ИОХЦФ-БАН. Тя е ръководител на младежки проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на тема „Разработване на нов клас МАО-B инхибитори с невропротективно действие за лечение [...]

Сервизни роботи помагат на деца в обучението и на хора с увреждания

Учени от Института по роботика на БАН представиха сервизни роботи. Те са адаптирани към киберфизични системи, които подпомагат хора с физически проблеми и деца с проблеми в обучението. Проф Роман Захариев обясни постигнатото от учените до момента и необходимостта от създаване на подобни интелигентни роботизирани системи. На представянето, посветено на 150-годишнината на БАН, присъстваха медии и деца от занималня „Лингулендс“. […]

Връчиха наградите в националния конкурс за млади икономисти

Награди и грамоти в четири категории бяха връчени днес на победителите в националния конкурс: „Млад икономист – 2019 г.“ – „Гласът на младите за силна икономика“. Конкурсът се организира за 15-и път като тази година той се провежда под знака на две важни годишнини – 150 години от създаването на Българската академия на науките и 70 години от създаването на Института за икономически изследвания при БАН. […]

2019-06-12T08:46:01+02:00вторник, 11 юни 2019 |Категории: Човек и общество|Етикети: |