//Биомедицина и качество на живот

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха ИБИР – БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР-БАН). На срещата присъства и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. […]

Ново проучване посочва билковите антиоксиданти като алтернатива на витамините и минералите

Билковите антиоксиданти са на път да се превърнат в алтернатива на витамините и минералите. Това посочват публикуваните наскоро резултати от проучване на международен екип с участието на доц. Николай Цветков от Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев” към Българската академия на науките (ИМБ-БАН). […]

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 65 години от своето основаване

Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. Директорът на института проф. Светлозара Петкова произнесе празнично слово, в което представи историята на ИЕМПАМ като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. Тя акцентира върху фундаменталните и научно-приложни изследвания на учените и специалистите от института, работещи в областта на хуманната и ветеринарната медицина (морфология, клетъчна биология, патология и антропология) със съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. Проф. Петкова изтъкна значението и ролята на Националния антропологичен музей (НАМ) като уникална културна и научна институция, която работи за [...]

2018-11-30T15:44:22+02:00четвъртък, 29 ноември 2018 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на гл. ас. Иван Ангелов Илиев, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-55 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Людмил Пенюв Кирацов, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб проф. Маргарита Павлова Габрашанска, дб резервен член: проф. Евгени Пенев Кирацов, дб Външни членове: проф. Румяна Миронова, доктор - ИМБ - БАН проф. Мариела Оджакова, доктор - БФ на СУ проф. Илия Банков, дбн - пенсионер [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 57 от 10.07.2018 год. за нуждите на секция "Патология" към ИЕМПАМ - БАН на доц. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-56 /05.09.2018г.): Вътрешни членове: проф. Нина Недева Атанасова, дбн проф. Машенка Борисова Димитрова, дб проф. Светлозара Любомирова Петкова, дб резервен член: проф. д-р Димитър Стефанова Кадийски, дмн Външни членове: проф. д-р Радка Аргирова, дмн - пенсионер проф. д-р Емил Сапунджиев, двмн - ЛТУ - София проф. д-р Галина Куртева, доктор - СБАЛ по онкология - София [...]

Покана за лекция на проф. Ален Фишер

Проф. Ален Фишер ще изнесе лекция на тема:  “Pathology of evolution: evolution of pathologies of the immune system”. Организатори: Българската академия на науките и Френският институт в България, съвместно с Колеж дьо Франс; Време и място на събитието: 5 октомври (петък) от 11 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. „15-ти ноември“ 1). Каним всички заинтересовани от темата да заповядат на събитието. CV на проф. Ален Фишер може да видите ТУК

2018-10-02T15:43:06+02:00вторник, 2 октомври 2018 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |