//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Европейска разпределена научна инфраструктура разработват учени по проект „Данубиус ПП“

Поредица от събития, свързани с изпълнението на финансирания по програма "Хоризонт 2020" проект „Данубиус ПП“, се проведоха в Българската академия на науките от 5 до 8 март 2019 г. Проектът цели да подготви създаването на Европейска Разпределена Научна Инфраструктура (ЕРНИ), която да обединява научни изследвания, наблюдения на състоянието на околната среда, икономически и културен живот в райони, обхващащи системите река - море и така да се достигне до по-устойчиво и успешно управление на тези региони в национален и международен аспект. Българското участие се координира от БАН, като 6 института на академията са проявили интерес към бъдещата ЕРНИ. Съгласно програмата на събитието, два работни пакета проведоха срещи – една за управление на данните и една за бюджета на бъдещата ЕРНИ. Управителният комитет на проекта проведе работно [...]

Фотоизложба разказва за експедиция на български учени в Азербайджан

Фотоизложба в Националния природонаучен музей показва основни моменти от експедиция на екип учени с ръководител проф. Николай Спасов, проведена в Aзербайджан през 2018. Официалното откриване на “Eкспедиция в Азербайджан: по стъпките на кавказкия леопард” се проведе на 11 февруари 2019 г. в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в София. Целта на експедицията ни беше да тръгнем по следите на изчезнали и изчезващи видове хищници, като от основен интерес за нас като учени са туранският каспийски тигър, кавказкият леопард и ивичестата хиена. Идеята ни беше да съберем сведения, които да ни помогнат да набележим мерки за опазването на тези животни, разказа по време на откриването проф. Николай Спасов. Той допълни, че екипът е успял с [...]

Проект на НПМ-БАН отличен с награда на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство

Проект на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) за изследване и опазване на чухала получи първа поощрителна награда в размер на пет хиляди лева от дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство. Церемонията се проведе в Софийска градска художествена галерия на 23 януари 2019 г. Плакет, грамота и наградата от пет хиляди лева връчи председателят на журито д-р Петър Янков на директора на музея проф. Николай Спасов. Спечелената награда ще подпомогне закупуването на оптика за наблюдение и поставянето на 40 къщички, които ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона. Награденият проект „Чухалът (Otus scops) - малко познат приятел. Проучване на миграцията, зимуването и предпочитаните местообитания“ е част от международно изследване, координирано от американската неправителствена организация Global Owl Project (GLOW). В [...]

Българската академия на науките участва във Втория международен симпозиум за проучването и опазването на чакала

Вторият международен симпозиум, посветен на чакала и другите видове диви кучета (Canidae), се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2018 в Гърция   Научният симпозиум привлече над 80 учени от цял свят (https://sites.google.com/view/2ndjackalsymposium/home). България беше представена от петима експерти в областта на екологията, опазването и управлението на популациите на тези видове, сред тях трима учени от БАН, които изнесоха три пленарни лекции и три доклада. Проф. Николай Спасов (НПМ-БАН) и проф. Георги Марков (ИБЕИ-БАН) са и членове на научния комитет на симпозиума. Сред основните акценти в дискусиите бяха изследванията на златистия чакал (Canis aureus) и на други близки видове като вълк (Canis lupus), черногърб чакал (Canis mesomelas), ивичест чакал (Canis adustus), африкански вълчи-чакал (Canis anthus), етиопски вълк (Canis simensis) и койот (Canis latrans).  Изнесените [...]

90 години от създаването на Института за гората на БАН

Тържествено честване по повод 90 години от създаването на Института за гората на Българската академия на науките (ИГ–БАН) се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието е последно от поредица мероприятия, организирани по случай годишнината на института. Институтът за гората е утвърден научно-изследователски център, който успешно съчетава традициите, съвременните възможности и иновациите в областта на горското стопанство и биологичните науки, каза в словото си директорът доц. Миглена Жиянски. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави служителите на института за празника и припомни, че малко научни звена са носители на толкова дългогодишна традиция. По повод годишнината почетен знак на Института за гората получи чл.-кор. Пламен Мирчев. С почетни грамоти бяха отличени учени и служители на института. След церемонията се [...]

Първа научна монография за изкопаемата фауна на Република Македония

Международен екип учени, воден от проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН публикува нови данни за късномиоценската пикермийска фауна, въз основа на дългогодишно проучване на богат изкопаем материал от Македония. Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Националния музей по естествена история в Париж и Природонаучния музей на Македония представиха резултатите от проучванията си в обобщаваща монография за Късномиоценската бозайна фауна на Македония, публикувана в престижното палеонтологично издание Palaeontographica A (https://www.schweizerbart.de/…/The_late_Miocene_mammal_faun…) В монографията са определени поне 57 вида изкопаеми животни, сред които чифтокопитни, хипариони, носорози, хоботни, маймуни, хищници и др., въз основа на фосилен материал, събиран с години по време на разкопките на първия македонски палеонтолог, д-р Ристо Гаревски и съхранявани в Природонаучния музей на Македония в Скопие. Проучените 25 находища са предимно от поречията на [...]