//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Българската академия на науките участва във Втория международен симпозиум за проучването и опазването на чакала

Вторият международен симпозиум, посветен на чакала и другите видове диви кучета (Canidae), се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2018 в Гърция   Научният симпозиум привлече над 80 учени от цял свят (https://sites.google.com/view/2ndjackalsymposium/home). България беше представена от петима експерти в областта на екологията, опазването и управлението на популациите на тези видове, сред тях трима учени от БАН, които изнесоха три пленарни лекции и три доклада. Проф. Николай Спасов (НПМ-БАН) и проф. Георги Марков (ИБЕИ-БАН) са и членове на научния комитет на симпозиума. Сред основните акценти в дискусиите бяха изследванията на златистия чакал (Canis aureus) и на други близки видове като вълк (Canis lupus), черногърб чакал (Canis mesomelas), ивичест чакал (Canis adustus), африкански вълчи-чакал (Canis anthus), етиопски вълк (Canis simensis) и койот (Canis latrans).  Изнесените [...]

90 години от създаването на Института за гората на БАН

Тържествено честване по повод 90 години от създаването на Института за гората на Българската академия на науките (ИГ–БАН) се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието е последно от поредица мероприятия, организирани по случай годишнината на института. Институтът за гората е утвърден научно-изследователски център, който успешно съчетава традициите, съвременните възможности и иновациите в областта на горското стопанство и биологичните науки, каза в словото си директорът доц. Миглена Жиянски. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави служителите на института за празника и припомни, че малко научни звена са носители на толкова дългогодишна традиция. По повод годишнината почетен знак на Института за гората получи чл.-кор. Пламен Мирчев. С почетни грамоти бяха отличени учени и служители на института. След церемонията се [...]

Първа научна монография за изкопаемата фауна на Република Македония

Международен екип учени, воден от проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН публикува нови данни за късномиоценската пикермийска фауна, въз основа на дългогодишно проучване на богат изкопаем материал от Македония. Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Националния музей по естествена история в Париж и Природонаучния музей на Македония представиха резултатите от проучванията си в обобщаваща монография за Късномиоценската бозайна фауна на Македония, публикувана в престижното палеонтологично издание Palaeontographica A (https://www.schweizerbart.de/…/The_late_Miocene_mammal_faun…) В монографията са определени поне 57 вида изкопаеми животни, сред които чифтокопитни, хипариони, носорози, хоботни, маймуни, хищници и др., въз основа на фосилен материал, събиран с години по време на разкопките на първия македонски палеонтолог, д-р Ристо Гаревски и съхранявани в Природонаучния музей на Македония в Скопие. Проучените 25 находища са предимно от поречията на [...]

Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

Международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво в София от 24 до 26 октомври 2018 г. Основните теми на събитието са свързани с горското стопанство и политика, горска екология, взаимодействието на горите  с околната среда, климата, лесовъдство и управление на горските генетични ресурси, биоразнообразието, здравословно състояние на горите и инвазивните видове, екосистемни услуги, екологичен мониторинг и интердисциплинарни изследвания. […]

Международен симпозиум за пещерната мечка се проведе в Чепеларе

Симпозиумът, организиран от Националния природонаучен музей на БАН, Музея по спелеология на родопския карст и Българското пещерно дружество се проведе от 27 септември до 1 октомври 2018 в Чепеларе.  Международният симпозиум за пещерната мечка (International Cave Bear Symposium (ICBS 2018)) е ежегодно събитие, чийто домакин тази година бе Музеят по спелеология на родопския карст. Проф. Николай Спасов от НПМ-БАН беше председател на Научния и организационен комитет, а проф. емеритус Гернот Рабедер (Gernot Rabeder) от Департамента по палеонтология на Университета във Виена беше почетен член на комитета. (https://icbs2018.at/icbs-2018/) Като лектори и участници в дискусиите експерти от Австрия, Чехия, Словакия, Испания, Италия, Франция, Холандия и България представиха резултати от актуални изследвания на пещерите, проучвания на нови и известни находища на плейстоценска фауна, изследване на митохондриална ДНК и [...]

Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

Институтът за гората – БАН отбелязва своята 90-годишнина с юбилейна международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“. Тя ще се проведе в София от 24 до 26 октомври 2018 г. […]