//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Първа научна монография за изкопаемата фауна на Република Македония

Международен екип учени, воден от проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН публикува нови данни за късномиоценската пикермийска фауна, въз основа на дългогодишно проучване на богат изкопаем материал от Македония. Учени от Националния природонаучен музей – БАН, Националния музей по естествена история в Париж и Природонаучния музей на Македония представиха резултатите от проучванията си в обобщаваща монография за Късномиоценската бозайна фауна на Македония, публикувана в престижното палеонтологично издание Palaeontographica A (https://www.schweizerbart.de/…/The_late_Miocene_mammal_faun…) В монографията са определени поне 57 вида изкопаеми животни, сред които чифтокопитни, хипариони, носорози, хоботни, маймуни, хищници и др., въз основа на фосилен материал, събиран с години по време на разкопките на първия македонски палеонтолог, д-р Ристо Гаревски и съхранявани в Природонаучния музей на Македония в Скопие. Проучените 25 находища са предимно от поречията на [...]

Международна конференция, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво

Международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“, организирана по повод 90-годишнината на Института за гората – БАН, събира учени от световно ниво в София от 24 до 26 октомври 2018 г. Основните теми на събитието са свързани с горското стопанство и политика, горска екология, взаимодействието на горите  с околната среда, климата, лесовъдство и управление на горските генетични ресурси, биоразнообразието, здравословно състояние на горите и инвазивните видове, екосистемни услуги, екологичен мониторинг и интердисциплинарни изследвания. […]

Международен симпозиум за пещерната мечка се проведе в Чепеларе

Симпозиумът, организиран от Националния природонаучен музей на БАН, Музея по спелеология на родопския карст и Българското пещерно дружество се проведе от 27 септември до 1 октомври 2018 в Чепеларе.  Международният симпозиум за пещерната мечка (International Cave Bear Symposium (ICBS 2018)) е ежегодно събитие, чийто домакин тази година бе Музеят по спелеология на родопския карст. Проф. Николай Спасов от НПМ-БАН беше председател на Научния и организационен комитет, а проф. емеритус Гернот Рабедер (Gernot Rabeder) от Департамента по палеонтология на Университета във Виена беше почетен член на комитета. (https://icbs2018.at/icbs-2018/) Като лектори и участници в дискусиите експерти от Австрия, Чехия, Словакия, Испания, Италия, Франция, Холандия и България представиха резултати от актуални изследвания на пещерите, проучвания на нови и известни находища на плейстоценска фауна, изследване на митохондриална ДНК и [...]

Институтът за гората отбелязва 90-годишнината от основаването си с международна конференция

Институтът за гората – БАН отбелязва своята 90-годишнина с юбилейна международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“. Тя ще се проведе в София от 24 до 26 октомври 2018 г. […]

Граф Филип Алеон на посещение в Националния природонаучен музей – БАН

Директорът на НПМ  – БАН, проф. Николай Спасов прие граф Филип Алеон в присъствието на  ръководителя на отдел „Гръбначни животни“, проф. д.б.н. Златозар Боев. Филип Алеон е праправнук на френския граф Амеде Алеон (Amédée Alléon) (08.10.18380 – 16.01.1904), който е автор на 4 големи орнитологични колекции от препарати, частично съхранени и до днес в Париж, Истанбул и София. Част от колекцията, закупена от Цар Фердинанд I за експозицията на днешния Национален природонаучен музей при Българската академия на науките, е запазена и в момента около 850 препарата са изложени в експозицията на музея. По отношение на дермопластичното им майсторство и до наши дни те остават недостижими. […]

Експедиция на Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания във Виетнам

На 13 септември 2018 учени от БАН заминаха на съвместна изследователска експедиция с Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси. Експедицията е част от програмата за съвместни изследвания, инициирана от проф. Ву Куанг Ман и финансирана от Институтa по екология на Виетнамската академия за водни ресурси, съгласно споразумение за петгодишно академично сътрудничество и обмен, подписано тази година. […]