//Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

Министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ се проведе от 28 до 30 ноември 2018 г. във Виена, Австрия. В нея участваха делегации от страните-членки в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Форумът е утвърден като място за диалог на високо ниво, където се обсъждат най-важните въпроси пред общността. Тази година акцентът беше поставен върху възможността, която предлагат ядрените наука и технологии за по-добро качество на живот. […]

Институтът по електрохимия и енергийни системи на БАН и Националният политехнически музей със сътрудничество по програма „Музеят като образователна среда”

Млади учени от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН (ИЕЕС-БАН) се срещнаха с ученици в Националния политехнически музей и ги запознаха с основните видове електрохимични системи за съхранение и отдаване на електрическа енергия, без които животът на хората днес е почти немислим. Събитието на тема „Резервната електрическа енергия – погледната отблизо” е едно от първите по програма „Музеят като образователна среда” и се проведе на 24 ноември 2018 г. С него беше поставено и началото на партньорските взаимоотношения между ИЕЕС-БАН и Националния политехнически музей. Учени от ИЕЕС-БАН ще окажат и консултативна помощ на музея в реализирането на проект „Водата и техниката”. В образователната програма на проведената среща наред с теми, затвърждаващи изучаваното от децата от пети до седми клас като произход на електричеството, [...]

ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

Институтът по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" на БАН (ИЕЕС) и „СТЕМО” ООД, която е една от водещите фирми на българския ИТ пазар, в партньорство ще реализират съвместен проект „Разработване на иновативна облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори”. Една такава система ще позволява да се оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на оловните батерии, което да доведе до удължаване срока им на експлоатация и до повишаване на енергийната ефективност при тяхната употреба. В производството на оловни акумулатори се влагат вредни за живите организми вещества и след излизането им от експлоатация е належащо да бъдат 100% рециклирани. Намаляване интензивността на оборотите в тази индустрия би довело до спестяване на природни и финансови ресурси. Удължаването на експлоатационния срок на оловните батерии при достатъчна [...]

Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

Първият за България и Източна Европа образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника” се проведе на 5 октомври 2018 г. в Софийската лаборатория за иновации. Организатор на събитието са Българското ядрено дружество (БЯД) и Асоциацията за развитие на София. Форумът се проведе с подкрепата на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН, както и от бизнес организации от ядрения сектор. […]

„БАН представя своите институти“: Празник на науката организира ИО-БАН във Варна

Учените от Института по океанология във Варна превърнаха 27 и 28 септември  в истински празник на науката с богата програма от инициативи в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“ и събитието „Европейска нощ на учените“. На 27 септември отворените врати на Института привлякоха много ентусиасти от различни възрасти, които с интерес разгледаха лабораториите, надникнаха в микроскопичния свят на Черно море, докоснаха се до единствената действаща научноизследователска подводница и имаха възможност за интересна дискусия с учените. Най-любознателните – ученици от Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна и Варненска морска гимназия “Св.Николай Чудотворец”, студенти от Медицински университет – Варна, СУ „Климент Охридски“ и Икономически университет – Варна участваха в официалното представяне на дейността на ИО-БАН, акценти от изследванията  и предизвикателствата пред морската наука. На борда [...]

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“

Международна конференция „Ядрена енергия за хората“ се проведе от 10 до 13 септември 2018 г. в Свети Влас, организирана от Българското ядрено дружество. Представени бяха доклади от експерти от академичната общност и индустрията в различните аспекти на ядрената сфера – новости в ядрените технологии, радиационна дозиметрия и радиационна защита, култура на безопасност, ядрени приложения в медицината и индустрията, комуникация с широката публика за ядрената енергетика. […]