//Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Пролетна студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България”

Пролетната студентска школа по ядрена физика: „Дни на ОИЯИ в България” се провежда за дванадесета поредна година от 14 до 17 май 2019 г. в Боровец. Традиционният семинар е организиран от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН (ИЯИЯЕ), съвместно с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в гр. Дубна, Руската федерация. Откриването на форума започна с приветствия от зам-председателя на АЯР Алексей Алексиев, чл. - кор. Чавдар Стоянов и проф. Димитър Тонев от ИЯИЯЕ-БАН. Лектори в школата ще бъдат водещи учени от лабораториите на ОИЯИ-Дубна. Те ще запознаят участниците с най-значимите и нови изследванията и разработки, по които се работи в Института. В школата участват студенти от Софийски университет, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Шуменски университет, Технически [...]

Втори турнир на младите физици

В началото на месец май в София се състоя второто издание на турнира на младите физици Young Physicists’ Tournament & Workshop. Надпреварата за млади физици от гимназиалния курс на обучение беше организирана от Фондация „Наука без Граници” и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) – БАН със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране и СУ „Св. Кл. Охридски“, както и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020. Състезанието се проведе върху изследователските теми на XXXII Международен турнир на младите физици (IYPT) и в него се включиха общо 68 участници – 16 състезатели и ръководители, 37 наблюдатели от България, 8 от Гърция, както и 7 организатори и журиращи. След проведените три физични битки, първото място бе [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:   “Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клетки”    на Ивайло Георгиев Генов, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14   Научен ръководител: проф. дхн Дария Владикова   Председател на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН) – рецензент   Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент [...]

Технологии „ВОДОРОД и ГОРИВНИ КЛЕТКИ” представи ИЕЕС – БАН в рамките на „Пролетен фестивал на науката“

Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) представи по интересен и забавен начин технологии с водород и горивни клетки пред ученици, родители, близки и приятели – участници от столицата и страната в „Пролетен фестивал на науката”, който се проведе на 13 и 14 април 2019 г. в НДК, София. […]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява два конкурса за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите – 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.26/29.03.2019г.  […]

Защита на дисертационен труд на Стефан Георгиев Аврамов от ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 01.04.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: “МОДИФИЦИРАНИ МЕМБРАННИ ЕЛЕКТРОДНИ ПАКЕТИ С ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИ ВОДОРОДНИ ГЕНЕРАТОРИ” на СТЕФАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2:  Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14 Научен ръководител: проф. дхн Евелина Славчева Председател на Научното жури: проф. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент Членове на Научното жури: проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент проф. дхн Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН) проф. [...]