//Културно-историческо наследство и национална идентичност

Находките от некропола в Требенище до Охрид за първи път събрани в обща изложба в Скопие

Изложбата „100 години Требенище“ беше открита на 14 март 2019 г. в Националния институт Археологически музей на Северна Македония в Скопие. Тя се организира съвместно от Националния археологически институт с музей на БАН, Националния институт Археологически музей на Северна Македония и Народния музей в Белград. […]

Панихида в памет на акад. Иван Евстратиев Гешов

Панихида в памет на акад. Иван Евстратиев Гешов (1849-1924 г.) беше отслужена на 7 март 2019 г. от епископ Тихон в храма „Света София”. Научният архив на БАН поддържа традицията, спомената в завещанието на акад. Гешов, да се отслужва всяка година панихида в памет и почит към големия дарител и благодетел. Той посочва датата, на която да си спомним за него, както и за милосърдието, любовта към ближния и дълга към отечеството. През 2019 г. БАН отбелязва своята 150-годишнина, навършват се 170 години от рождението и 95 години от кончината на най-дългогодишния председател на Българската академия на науките. По този повод Научният архив на БАН посвети на акад. Гешов  първата част от дигиталната си колекция, която представя новаторската издателска политика на Архива. Панихидата беше отслужена [...]

Институтът за литература обявява конкурс за главен асистент

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Теория и история на литературата – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

Конкурс за професор в Института за литература на БАН

Институтът за литература на БАН – София, обявява конкурс  за  Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност  Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в  „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ бр 12/08.02.2019 г. Срок за подаване на документи – от 08.02.2019 г. до 07.04.2019 г., вкл.,  в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56

Иван Евстратиев Гешов – строител на съвременна България

Българската академия на науките отбеляза 170 години от рождението на големия политик, учен и общественик Иван Евстратиев Гешов – човек с впечатляваща политическа, обществена и научна дейност, който с право може да се нарече един от строителите на съвременна България. Човек, поставил основите на много важни държавни институции, включително и на нашата Академия. Така доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания на БАН, определи най-големия благодетел на Българската академия на науките. В академичното слово, което той изнесе по време на честването на 170-годишнината от рождението му, той подчерта, че Гешов е пряко свързан с всичко, което се случва в България в годините преди и след Освобождението. И допълни, че произлиза от онези слоеве на българското общество, които през XIX век се превръщат [...]

Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

Церемония за връчване на годишните награди по езикознание на фонд „Академик Владимир Георгиев“ се проведе на 18 февруари в Българската академия на науките. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и Националният дарителски фонд „13 века България“. Ръководният съвет на фонда, с председател проф. Светла Коева, присъди две индивидуални награди в рамките на конкурса за най-добра публикация по езикознание за 2018 г. С първа награда е отличен Валентин Гешев  от СУ „Св. Климент Охридски“ за научния си труд „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българското минало, противоречиво и динамично настояще“. Втора награда за постижения в областта на езикознанието се присъжда на Маргарита Младенова от СУ „Св. Климент Охридски“ за изследването „Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия [...]