//Нанонауки, нови материали и технологии

Младите учени от ИМК – БАН с инициатива в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

Младите учени от Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК-БАН) представиха своя инициатива, която си поставя за цел да провокира интереса на обществото към науката. Това стана в рамките на участието на Института в кампанията „БАН представя своите институти“ на 13 декември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките. […]

Нова апаратура за недеструктивен анализ получи Институтът по органична химия с Център по фитохимия

Научна апаратура за подпомагане на изследванията на учени от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ-БАН) беше връчена на официална церемония от г-н Йорг Шенк, ръководител на отдел „Наука“ в Посолството на Федерална република Германия. Събитието се проведе на 28 ноември в залата на (ИОХЦФ-БАН). Дарението е на стойност 30 хиляди евро и е осигурено от  фондация „Александър фон Хумболт“ за научните изследвания на проф. Людмил Антонов и проф. Владимир Димитров. Новата научна апаратура включва портативни спектрометри, които могат да се използват за бърз и недеструктивен анализ на храни и напитки, сушени дроги и лекарства, етерични масла и дори обекти на културното наследство. В своята лекция „Зелената аналитична химия: миниатюрни ли са сегашните миниатюрни инструменти?“ проф. дхн Людмил Антонов разказа на [...]

2018-11-29T15:12:39+00:00четвъртък, 29 ноември 2018|Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Изложба „Приложение на лазерните технологии: от създаване на нови материали до опазване на паметниците на културата“

Институтът по физика на твърдото тяло отбелязва 46 годишнината от своето създаване с изложба във фоайето пред зала „Марин Дринов“ на БАН. Експозицията е посветена на провежданите изследвания в областта на лазерите и лазерните технологии. Изложбата откри на 15 октомври 2018 г. директорът на института проф. Хассан Шамати, който показа най-важните моменти от развитието на ръководената от него научна организация, а доц. Екатерина Йорданова представи възможностите на използваната фемтосекундна лазерната система, чиито принцип на действие е предложен от таз годишните Нобелови лауреати по физика. Присъстващите на откриването, сред които бяха председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски и зам.-председателят член-кореспондент Константин Хаджииванов, имаха възможността да видят постигнатите научни резултати със съществуващата в Института по физика на твърдото тяло  богата гама от лазерни и [...]

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Любомир Желязков, се откри в БАН

Документална изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Любомир Желязков – химик-органик, основател и директор на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт /НИХФИ/, беше открита на 11 октомври 2018 г. от 16 ч. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1. Тя е организирана от Научния архив на БАН и показва документи и снимки от неговата преподавателска дейност, изследователските му занимания и обществената му активност. […]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на материали с приложение в ортодонтията“, на Ивана Илиевска, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Ангелина Колева Стоянова-Иванова от ИФТТ – БАН (становище) Членове на журито: акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия) проф. дтн Донка Георгиева Ангелова от ХТМУ – София (рецензия) проф. д-р Борис [...]

7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018)

Екип от учени от Българско кристалографско дружество организира и проведе от 3 до 5 октомври 2018 г. 7-ми Национален кристалографски симпозиум (2018) http://www.bgcryst.com/symp18/. Домакин на събитието беше Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Симпозиумът беше организиран и проведен с финансовата подкрепа на ФНИ, Договор ДПМНФ 01/37/2018. […]