//Човек и общество

Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент: един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; един, по Наказателен процес за нуждите на секция „Наказателноправни науки“. със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.3/08.01.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902

България е последна в класацията по материален жизнен стандарт в ЕС

Икономистите на БАН са изследвали и териториалните различия в страната – водещ е Югозападният район, сред губещите – Южен централен България неотлъчно заема последно място в класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен стандарт. За 7 години – от 2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са 4-6 пъти по-ниски, с тенденция на увеличаване. Това става ясно от собствено проучване на проф. Васил Цанов и проф. Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт и енергийната бедност в България, представено на Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“. Конференцията се проведе в София, като в нея участваха учени от България, Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от редица [...]

Международна научна конференция в Института за икономически изследвания

Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“ се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. В научния форум участваха учени от Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от 16 български висши училища, както и представители на бизнеса и неправителствени организации. Международната конференция откри директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев. Повече от 50 доклада, разделени в 6 тематични панела, бяха включени в програмата на конференцията. В рамките на двудневния форум участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани с макроикономическите измерения на икономическото развитие, международната търговия и интеграция, пазара на труда и социалните политики, регионалното и секторно развитие, в т.ч. наличието на ресурси, екология и устойчиво развитие, съвременни аспекти на фирмите на [...]

Конференция за бъдещето на демокрацията на ЕС

Конференция на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕС: бюджетът на ЕС за 2012-2027 г. и върховенството на правото – към демокрация или към отказ от ценностите на Съюза?“ се проведе на 28 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието беше организирано от Института за държавата и правото на БАН, Института за публична политика, Института за икономика и международни отношения, Съюза на икономистите в България и Българската асоциация по международно право. При откриване на конференцията вицепрезидентът Илияна Йотова постави акцент върху условията, в които се формира Многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г. – излизането на Великобритания от ЕС и предстоящите европейски избори. Вицепрезидентът посочи: „Намираме се в ситуация на безпрецедентна националистическа вълна, възход на популизма, лавинообразен спад в доверието към традиционните партии и [...]

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

Учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) участваха като лектори в семинар на тема „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE). Семинарът се проведе на 19 ноември 2018 г. в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването (НЦОЗА). Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на колектива и национален координатор на работата по SHARE от ИИОЗ-БАН, представи проекта и неговия екип. Регистрират се и обективни данни за хората на 50 и повече години като скорост на ходене, сила на захвата, провежда се тест за дишане и издишване, анализирани са сухи кръвни проби, измерване на ежедневната активност. Проф. д.с.н. Румяна Стоилова (ИИОЗ-БАН) се спря на провеждането на [...]

2018-11-27T15:20:25+00:00понеделник, 26 ноември 2018|Категории: Човек и общество|Етикети: |

Институтът за изследване на населението и човека чества 45 години психология в БАН и 20 години списание ,,Психологични изследвания”

С научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“ Институтът за изследване на населението и човека на БАН отбелязва  45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания”. Програмата на форума включва над 75 доклада в пет панела и две кръгли маси в тематичните области: културно разнообразие и междугрупови отношения, личност и индивидуални различия, предизвикателства в детско-юношеска възраст, психично здраве и качество на живот, работа и свободно време, ролята на човешкия фактор в пътната безопасност и консултативна психология. Конференцията с международно участие се проведе в рамките на два дни в „Гранд хотел София“. Организатор е департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека на БАН. Ръководителят на департамент Психология проф. Антоанета Русинова-Христова и директорът на Института проф. Йоланда Зографова представиха научноизследователската [...]