//Човек и общество

Икономистите на БАН: За да имаме догонващо развитие, ни трябва минимум 5% годишен икономически ръст

Икономическият растеж, отчетен през последните 3 години, може и да изглежда висок на фона на средния за страните от ЕС, но все още е далече от желаните нива, необходими за осигуряване на догонващо развитие. За да постигнем по-добър резултат, българската икономика следва да генерира минимум 5% ръст годишно – само това би осигурило по-осезаем растеж на доходите и благосъстоянието, което да доведе до намаляване на социалното напрежение, трупало се с години. […]

Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

81% от българите са изцяло фиксирани към постигането на материални цели и това се превръща в основен приоритет за тях. От друга страна, 56,9% от българите за нищо на света не биха погазили закон, дори от това да имат материална или друга полза. Останалите 43,1% имат явни или латентни нагласи за неспазване на законодателството. Това показват резултатите от проект ""Икономиката в сянка" като девиантна практика" на екип от Института за изследване на обществата и знанието. Проектът беше представен на пресконференция от проф. Емилия Ченгелова, проф. Валентина Златанова и гл. ас. д-р Люба Спасова. Резултатите от изследването показват, че само 31,9% от българите считат, че повечето закони са добре написани и приложими. Това е сигнал за нараснала критичност на българското обществото към законодателите и към законите. [...]

Обновена визия представя Националният антропологичен музей

Националният антропологичен музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 12 години от своето създаване. Това е единствената музейна институция в страната, чиято постоянна експозиция е изцяло посветена на физическия облик и характеристики на хората, населявали българските земи от древността до днес. […]

2019-04-22T11:01:07+02:00понеделник, 15 април 2019|Категории: Човек и общество|Етикети: , |

Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

Знаковата роля на Търновската конституция за полагане на основите на правовата държава на освободеното българско общество обсъдиха учени на кръгла маса „140 години конституционализъм в България“. Засегнати бяха и въпросите за влиянието на конституционализма за изграждането на правната система на Европейския съюз, за конституционната идентичност на държавите членки, както и за валидността и легитимността на правото. Кръглата маса се проведе на 08.04.2019 г. в заседателната зала на Института за държавата и правото на БАН. Участваха директорът на института проф. д-р Ирена Илиева, проф. д-р Емилия Друмева –бивш конституционен съдия и секретар по правни въпроси на президента и проф. д-р Стефка Наумова. Кръглата маса е част от поредицата планирани събития, организирани от Института за държавата и правото по случай честването на 150-годишнината на БАН. На кръглата [...]

Български учен участва в експертната група на високо равнище за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС

Доц. д-р Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието на БАН участва в експертната група на високо равнище за въздействието на цифровата трансформация върху трудовите пазари в ЕС, създадена от Европейската комисия. Окончателният доклад на експертната група беше представен на 9 април 2019 в Брюксел по време на конференцията на високо ниво „Бъдещето на труда. Днес. Утре. За всички“. Участваха председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят Валдис Домбровскис и комисарят по заетостта Мариан Тисен. Документът съдържа препоръки относно квалификацията на работна сила в контекста на цифровизацията, относно бъдещето на индустриалните отношения и относно необходимостта от нов социален договор в следствие от възникващите нови професии. Докладът препоръчва мерки и политики за Съюза, за държавите членки, за бизнеса и за останалите заинтересовани страни. [...]

ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент  – един, по Граждански процес за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.30/09.04.2019 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost-8077.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902