/Общоакадемични новини

Пета сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките

Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ученици от цялата страна представиха 70 разработки Най-добрите проекти в конкурса бяха оценени от авторитетно жури с председатели акад. Иван Попчев (информатика и ит), чл.-кор. Олег Мушкаров  (математика), акад. Никола Съботинов (физика), проф. Йоана Спасова-Дикова (хуманитарни и обществени науки),  проф. Бисера Вълева от СУ „Св. Климент Охридски“ (изкуствознание и изобразително изкуство), акад. Христо Цветанов (биология и химия) и проф. Димчо Чакърски от ТУ – София (роботика). Ученици от  8 до 12 клас със склонност към изследователска дейност презентираха своите постижения по време на двудневното събитие в БАН. За първи [...]

Ново лого на Ученическия институт на Българската академия на науките

Наградите в конкурса за ново лого на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) бяха връчени по време на официалното откриване на петата сесия на УчИ – БАН. Отличията обяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. На първо място е класиран проектът на Никол Манолова от МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив. Втора награда получи разработката на  Райна Генчева от НУИИ „Илия Петров“, София, а трета – на Милослав Георгиев, НУИИ „Илия Петров“, София. В конкурса за ново лого участваха 15 проекта на ученици от четири училища. Петата сесия на УчИ – БАН се провежда на 16 и 17 ноември  2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

2018-11-19T13:13:43+00:00петък, 16 ноември 2018|Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Среща на председателите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия

Възможностите за съвместно сътрудничество в научни проекти обсъдиха председателите на Българската академия на науките и Селскостопанската академия акад. Юлиан Ревалски и проф. Васил Николов. Срещата се проведе на 15 ноември 2018 г. в БАН, присъстваха зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев, главният научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ чл.-кор. Димитър Иванов. Обсъдени бяха възможностите учени от двете академии да работят по проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", както и по одобрените от правителството национални научни програми за периода 2018-2022 г.

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]

Министър Красимир Вълчев проведе среща с ръководството на БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев проведе среща с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, по време на която обсъдиха актуални теми, свързани със съвместната дейност между двете институции. Срещата се проведе в Академията по покана на председателя на БАН и с участието на зам.-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и главния научен секретар проф. Евдокия Пашева. […]

2018-11-14T15:40:47+00:00сряда, 14 ноември 2018|Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ - БАН, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2019 г. ще функиционира и НИМХ към МОН. Във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ - БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Информацията, при пълно запазване на [...]