Стартира шестото издание на “Конкурса за Иновации” на БТТП

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе шестото издание на конкурса за Иновации през април месец тази година. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: Най-добър иновативен проект за 2018 г. Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г. […]

Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН с лектор проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд "Научни изследвания" към МОН. Семинарът ще се проведе на 14 януари 2019г. (понеделник) от 14.00 часа в блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) Проф. Георги Вайсилов ще разкаже за полезните и интересни инициативи на Фонд "Научни изследвания", насочени към докторанти и млади учени. На семинара докторантите и младите учени ще се запознаят с перспективи за научното и кариерното си развитие.  

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАНУ за периода 2019-2021 г. Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 15 ноември 2018 г. и приключва на 20 декември 2018 г. Документите, които се депозират в отдел МДОПП с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са: форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът; форма “В1” (на английски език или руски език), [...]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“, в което ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ - БАН, което ще функционира от 1 януари 2019 г. От 1 януари 2019 г. ще функиционира и НИМХ към МОН. Във връзка със започналата процедура за създаване на ново самостоятелно научно звено към БАН е необходимо учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ - БАН, които искат да работят в него и да останат в БАН, да подадат заявление. Информацията, при пълно запазване на [...]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив - БАН Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив - БАН: висше образование - магистърска степен /библиотекознание и библиография, архивистика и документалистика или история/, опит в административно-управленска или архивна изследователска дейност /10 години трудов стаж и съществен практически опит в работа с архиви/. Хабилитацията е предимство. Вид работа: постоянна работа. Вид заетост: до 8 часов работен ден на трудов договор. Населено място: гр. София Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. Документите за участие в процедурата са: заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Научния архив на БАН, копие от диплома за висше образование, други документи [...]

2018-11-27T09:48:19+00:00сряда, 31 октомври 2018|Категории: Обяви и конкурси|

Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира семинар за докторантите и младите учени от БАН на тема: Стипендии „Фулбрайт” –  възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ през учебната 2020-21г. Лектор ще е Мария Костова, Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” http://www.fulbright.bg/bg/ Дата на провеждане на семинара: 29 октомври 2018г. (понеделник) Продължителност на семинара: 10.00 – 11.00 часа Място на провеждане на семинара: ул. „Академик Георги Бончев”, блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) Повече за семинара: По време на семинара ще се запознаете с полезни възможности за научно и кариерно развитие за докторанти и учени, които предоставят ежегодно стипендии „Фулбрайт”. Ще можете да получите отговор на своите конкретни въпроси от [...]