/Процедури за избор на директори

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра: Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян Институт по биология и имунология на размножаването Доц. д-р Анна Стефанова Ганева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Доц. д-р Христо Димитров Попов Национален археологически институт с музей […]

2018-11-12T17:35:03+00:00понеделник, 12 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство […]

2018-11-07T15:58:21+00:00сряда, 7 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов Институт за изследване на изкуствата Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова Институт за балканистика с Център по тракология […]

2018-11-05T15:18:59+00:00понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води […]

2018-11-01T11:30:19+00:00четвъртък, 1 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт по молекулярна биология, Институт по роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии

УС на БАН в свое заседание на 25.10.2018 г. избра: Доц. д-р Ива Угринова Златкова Институт по молекулярна биология Доц. д-р Август Йорданов Иванов Институт по роботика Доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров Институт по механика Проф. дмн Галя Младенова Ангелова Институт по информационни и комуникационни технологии […]

2018-10-31T09:59:53+00:00сряда, 31 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт по физиология на растенията и генетика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по оптически материали и технологии

УС на БАН в свое заседание на 18.10.2018 г. избра: Доц. д-р Румяна Димова Василевска – Иванова Институт по физиология на растенията и генетика Проф. д-р Румен Дончев Недков Институт за космически изследвания и технологии Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева Институт по оптически материали и технологии […]

2018-10-24T13:16:19+00:00сряда, 24 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|