/Процедури за избор на директори

Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика […]

2018-11-30T10:53:59+00:00петък, 30 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра: Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян Институт по биология и имунология на размножаването Доц. д-р Анна Стефанова Ганева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Доц. д-р Христо Димитров Попов Национален археологически институт с музей […]

2018-11-12T17:35:03+00:00понеделник, 12 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство […]

2018-11-22T16:38:16+00:00сряда, 7 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов Институт за изследване на изкуствата Проф. д-р Румяна Илиева Прешленова Институт за балканистика с Център по тракология […]

2018-11-05T15:18:59+00:00понеделник, 5 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води […]

2018-11-01T11:30:19+00:00четвъртък, 1 ноември 2018|Категории: Процедури за избор на директори|