Процедури за избор на директори

/Процедури за избор на директори

Избран директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите

УС на БАН в свое заседание на 28.02.2019 г. избра: Чл.-кор.проф.дфн Екатерина Ангелова Бъчварова за директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите […]

2019-03-05T14:00:18+02:00вторник, 5 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей […]

2019-03-01T12:38:50+02:00петък, 1 март 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика […]

2018-11-30T10:53:59+02:00петък, 30 ноември 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра: Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян Институт по биология и имунология на размножаването Доц. д-р Анна Стефанова Ганева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Доц. д-р Христо Димитров Попов Национален археологически институт с музей […]

2018-11-12T17:35:03+02:00понеделник, 12 ноември 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство […]

2018-11-22T16:38:16+02:00сряда, 7 ноември 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|