/САЧК

Акад. Ангел Гълъбов отбеляза тържествено своята 80-годишнина

Академик Ангел Гълъбов отбеляза своята 80-годишнина и 55 години научна кариера с тържество в Българската академия на науките. Акад. Гълъбов e световно известен български учен – вирусолог,  доктор на медицинските науки със значителен принос за развитието на българската микробиология и вирусология. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски го поздрави от името на ръководството на Академията и на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. В словото си той отбеляза значителния принос на акад. Гълъбов за разработването и внедряването във фармакологичната индустрия на редица антивирусни препарати, както и за развитието на  Института по микробиология „Стефан Ангелов”. Акад. Ангел Гълъбов е вписан в Златната книга на българските изобретатели за свои 39 антивирусни изобретения. Той е основател и председател на Балканското микробиологично дружество, което обединява организации от девет [...]

2019-02-15T14:35:01+02:00петък, 15 февруари 2019|Категории: САЧК|

Нова книга на акад. Никола Съботинов за българската иновация в лазерната наука

Новата си книга „Лазерът“ представи акад. Никола Съботинов в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е посветена на едно от значимите български постижения в областта на лазерната наука и техника - лазер с пари на меден бромид. Той е пуснат в действие за първи път от Никола Съботинов през 1974 г. в Института по физика на твърдото тяло на БАН. Лазерът с пари на меден бромид се произвежда в България, Австралия и Южна Корея. Вече повече от 30 години, той представлява интерес за нуждите на медицината, научните изследвания и лазерни технологии. По време на изследването на лазера е направено откритие от голямо значение, което показва, че малки примеси от водород в активната му среда повишават изходната мощност на излъчването и коефициента [...]

2019-01-18T14:20:13+02:00четвъртък, 17 януари 2019|Категории: САЧК|Етикети: |

Академик Дамян Дамянов с награда “Лекар на годината 2018”

Акад. Дамян Дамянов е удостоен с наградата "Лекар на годината 2018". Отличието е присъдено от Българския лекарски съюз (БЛС) за 47-годишната му хирургична дейност и за издаването на 19-томното ръководство по хирургия, което е под негова редакция и обхваща всички области на хирургията, както и „Анестезиолозия и интензивно лечение”, „Онкология” и „Урология и гинекология”. Академик Дамянов, който в момента е зам.-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, също така е автор и на 2 изобретения в медицината. Наградата "Лекар на годината 2018" е златен знак, изработен в Монетния двор. Отличието беше връчено на акад. Дамян Дамянов от председателя на БЛС д-р Иван Маджаров на церемония, която се проведе на 19 октомври 2018 г.

2018-10-23T14:47:06+02:00понеделник, 22 октомври 2018|Категории: САЧК|Етикети: |

Съобщение на БАН

Днес, 11.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати:   В областта  на „Биологичните науки“: Проф. дбн Димитър Асенов Иванов   Научните му приноси са свързани с палеоботаниката и палеоклимата. Изследва растителността и климата на България и Европа в периоди от преди 23 милиона години до наши дни. Има 265 начуни труда, 815 цитирания, h-индекс – 13.         В областта на „Медицинските науки“: Проф. д-р Асен Рачев Гудев, дмн   Научните му приноси са свързани с кардиологията: диагностика, лечение и профилактика на атеросклеротичните, сърдечно-съдови заболявания, проучване на имунните механизми на атеросклерозата и оксидативния стрес. Има 163 научни труда, 1966 цитирания и h-индекс – 12.         В областта на „Хуманитарните науки“: Проф. дин Александър Григоров Костов [...]

Съобщение на БАН

Днес, 10.10.2018 г., Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН следните кандидати: В областта  на „Математическите науки“ : Проф. дмн Николай Маринов Николов Научните му приноси са свързани с многомерния комплексен анализ: аналитични свойства и оценки на инвариантни функции и метрики и геометрично характеризиране на комплексно изпъкнали и псевдоизпъкнали области в многомерни комплексни пространства. Той има 76 научни труда, 2 монографии, 244 цитирания, h-индекс - 8.             В областта на „Химическите науки“: Проф. дхн Николай Денков Денков Научните му приноси са свързани с физикохимията на дисперсните частици и повърхностно-активните вещества. Има 160 научни труда с 8149 цитирания и h-индекс 48. Придобива 10 патента, а изследванията му са свързани с възможности за много индустриални приложения. Ръководил е 39 проекта, финансирани [...]

Съобщение на БАН

Днес, 09.10.2018 г., Събранието на академиците избра за академици следните кандидати:   В областта  „Медицински науки“ : Чл.-кор. Лъчезар Динчов Трайков   Научните му приноси и изследвания са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер и др. деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и др. Има 159 научни труда, 2213 цитирания с h- фактор 21.           В областта „Обществени науки“: Чл.-кор. Димитър Велков Димитров   Научните му трудове са в областта на теоретични проблеми, свързани със социологическото познание и професията на социолога; проблеми на социологията на труда (предприемачество, текучество на работната сила, управление на човешките ресурси и промени в трудовите отношения); управление и разрешаване на конфликти, водене на успешни преговори, промени в развитието на демократичния процес [...]