Загадките и времената на „Българан е галант”

2017-12-14T15:52:03+00:00

„Загадките и времената на „Българан е галант“ Проектът е в пряка връзка с официалното прогласяване (посредством специален сертификат) от страна на ЮНЕСКО на София за „творчески град на киното”. Проектът съдържа реални доказателства за историческите заслуги на града (като цяло), а и на личностите, управлявали го през разглеждания период (1908–1915), към седмото изкуство – принос, предопределил в крайна сметка заслужения избор на световната организация ЮНЕСКО. Проектът е част от социокултурен процес, започнал с обявяването на 2015 година за Година на българското кино, през която подобаващо бе отбелязан 100-годишният юбилей на премиерата на първия български игрален филм „Българан е галант“ (12.І.1915), и продължен както честването на 125-годишнината от рождението на Васил Гендов (24.XI.1891) – изпълнителя на главната мъжка роля във филма „Българан е галант“, а и неговия предполагаем автор, така и с предвижданите през декември инициативи във връзка със 120-годишнината от първата [...]

Ретроконверсия на библиотечните фондове на ЦБ на БАН

2017-10-16T13:56:29+00:00

Ретроконверсия на библиотечните фондове на ЦБ на БАН   Колекция „Български дисертации“  1979-2002 г. – създаване на библиографски записи и представянето им в Online catalog на ЦБ и библиотечната мрежа и Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България. Още проекти: Цел: Финансиране:   Участник от страна на БАН: Централна библиотека при Българска академия на науките Уебсайт: http://naim.bg Ел. поща за контакт: lfvagalinski@gmail.com Лице за контакт: Татяна Стоянова, ръководител на проекта   Галерия

Дигитализиране на академични периодични издания от фонда на ЦБ-БАН

2017-10-16T13:57:16+00:00

Дигитализиране на академични периодични издания  от фонда на ЦБ-БАН   Дигитализиране на „Периодическо списание на БКД”- 22  годишнини; Списание на БАН - 68 годишнини; „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ - 33 годишнини, което включва сканиране, обработка на изображенията, създаване на METS файлове, свързване на изображенията с METS файловете. Още проекти: Цел: Финансиране:   Участник от страна на БАН: Централна библиотека при Българска академия на науките Уебсайт: Ел. поща за контакт: Лице за контакт: Габриела Георгиева, ръководител на проекта   Галерия