Загадките и времената на „Българан е галант”

2017-12-14T15:52:03+00:00

„Загадките и времената на „Българан е галант“ Проектът е в пряка връзка с официалното прогласяване (посредством специален сертификат) от страна на ЮНЕСКО на София за „творчески град на киното”. Проектът съдържа реални доказателства за историческите заслуги на града (като цяло), а и на личностите, управлявали го през разглеждания период (1908–1915), към седмото изкуство – принос, предопределил в крайна сметка заслужения избор на световната организация ЮНЕСКО. Проектът е част от социокултурен процес, започнал с обявяването на 2015 година за Година на българското кино, през която подобаващо бе отбелязан 100-годишният юбилей на премиерата на първия български игрален филм „Българан е галант“ (12.І.1915), и продължен както честването на 125-годишнината от рождението на Васил Гендов (24.XI.1891) – изпълнителя на главната мъжка роля във филма „Българан е галант“, а и неговия предполагаем автор, така и с предвижданите през декември инициативи във връзка със 120-годишнината от първата [...]