Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил с международна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Събитието се проведе от 13 до 15 февруари 2019 г. в Българската академия на науките и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията е първото от събитията, планирани в изпълнението на Националната научна програма „Културно наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. На официалното откриване в Националния музей „Земята и хората“ присъстваха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, зам.-председателят на БАН чл.–кор. Васил Николов, директорът на КМНЦ – БАН проф. Славия Бърлиева, директорът на Музея „Земята и хората“ Чавдар Начев, университетски преподаватели, учени кирило-методиевисти, учители от партньорски училища на КМНЦ и гости.

Кирило-Методиевският научен център на Българската академия на науките, заедно с останалите хуманитарни институти на БАН, превръща Академията във водещо, международно признато средище за изследвания в областта на кирило-методиевистиката – каза чл.-кор. Николов и припомни, че конференцията се посвещава и на 150-годишнината на БАН – първата научна организация, създала специална институция за изследвания на делото на двамата братя.

Вицепрезидентът на Р България Илияна Йотова подчерта, че симпозиум като днешния, на толкова високо ниво, не трябва да бъде единичен случай и допълни, че в тази юбилейна за Българската академия на науките година е добре, че се провежда толкова значимо събитие.

Заседанията продължиха на 14 февруари в зала „Проф. Марин Дринов“ БАН, когато беше открита и документална изложба, посветена на светеца. Изображенията в нея са част от дигиталния архив на КМНЦ – БАН, които са били  заснети през 2018 г. и са плод на проведените теренни научни експедиции из цяла България. Авторът на проекта гл. ас. Тотка Григорова обобщи, че светите образи на Кирил и Методий и тяхното епохално дело са били и ще бъдат непресъхващ извор на вдъхновение сред творците, а настоящата изложба за пореден път провокира диалог.

Вторият ден на конференцията се проведе на 15 февруари в СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои всички доклади от нея да бъдат издадени в специален том на поредицата на КМНЦ „Кирило-Методиевски студии“.